time - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Povedz mi koľko je hodín? Tell me what time is it?
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie Slovak vocabulary reparát učenie sa angličtina slovné spojenia Slovak questions Anglické zámená Súdny preklad angličtina pre obchod Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá Doučovanie význam slov a ich použite prídavné mená Anglické frazálne slovesá angličtina pre lekárov obchodná angličtina Nepravidelné stupňovanie prekladateľstvo slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky Anglické frázové slovesá vetná skladba anglická výslovnosť Metódy výučby Slovak nouns Typy angličtiny metódy, vzdelávanie, English for everyday life slohové útvary Slovenská gramatika priama metóda slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa teória literatúry anglické časy Gerundium Slovak grammar frázové slovesá rečnícky štýl Business English Anglické slovesá Skúšky z jazyka English grammar pohovor v angličtine Anglická gramatika slovak for foreigners, time Predminulý priebehový čas gramatika doučovanie Anglické prídavné mená Medical Slovak Anglické frázy anglická gramatika anglické opozitá slovenská gramatika anglická konverzácia tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogue anglické skratky English in use metódy výučby english for travelling Slovak for foreigners Slovak tenses Slovak for foreigners, comparison of adjectives Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation maturita význam slov Jednoduchá veta Specialized English Slovak sentences Druhy viet Vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia Slovenský jazyk verbs with prepositions Slovenská literatúra Slovak dialogues slovak for foreigners
Návrat na obsah