time - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Povedz mi koľko je hodín? Tell me what time is it?
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
obchodná angličtina english for travelling význam slov a ich použite anglické opozitá rečnícky štýl Slovak dialogue Slovak dialogues anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, Slovak word formation Anglická gramatika slovak for foreigners, time reparát Motivácia frázové slovesá Vetná skladba angličtina pre lekárov Anglické prídavné mená Business English Slovenský jazyk maturita English grammar gramatika Anglické nepravidelné slovesá učenie sa anglická gramatika pomôcky k učeniu sa význam slov Anglické frazálne slovesá angličtina pre obchod Nepravidelné stupňovanie Slovak questions anglická výslovnosť slovenská literatúra slohové útvary teória literatúry Slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa Spisovná slovenčina anglické skratky verbs with prepositions Typy angličtiny anglické časy prekladateľstvo English for everyday life Druhy viet Angličtina pre špecifické situácie slovak for foreigners Slovenská literatúra slovné spojenia prídavné mená Slovenská gramatika Slovak verbs Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, doučovanie metódy výučby, jazyky Anglické slovesá slovenské nárečia, slovensko Slovak tenses Slovak slang Anglické frázy doučovanie Slovak nouns Slovak sentences Anglické zámená Gerundium angličtina Metódy výučby Jednoduchá veta Medical Slovak vetná skladba Predminulý priebehový čas tipy ako sa učiť jazyk Angličtina pre každú situáciu pohovor v angličtine slovenská gramatika metódy výučby Specialized English Súdny preklad priama metóda Anglické frázové slovesá Slovak cases Slovak conversation Skúšky z jazyka Slovak grammar anglická konverzácia English in use Slovak vocabulary Doučovanie
Návrat na obsah