word - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Formation of nouns by combination
Filip Šuman -Burdej | 1/1/2020
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak word formation Nepravidelné stupňovanie anglická konverzácia Medical Slovak význam slov výučba, učenie sa, anketa Slovak nouns prekladateľstvo metódy výučby, jazyky slovenská literatúra obchodná angličtina anglická výslovnosť teória literatúry Vetná skladba Motivácia English grammar English for everyday life metódy výučby Jednoduchá veta angličtina učenie sa vetná skladba Anglické slovesá Druhy viet Anglické zámená verbs with prepositions Metódy výučby metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners, time English in use Slovak dialogue Skúšky z jazyka Doučovanie Typy angličtiny Slovenská literatúra prídavné mená slohové útvary Anglické nepravidelné slovesá Slovenská gramatika Slovak for foreigners anglická gramatika anglické opozitá Súdny preklad rečnícky štýl slovenské nárečia, slovensko Angličtina pre každú situáciu tipy ako sa učiť jazyk výučba, doučovanie Slovak vocabulary Slovak sentences slovné spojenia doučovanie Slovak questions Specialized English pohovor v angličtine maturita Anglická gramatika angličtina pre lekárov Anglické frázové slovesá angličtina pre obchod Slovak slang english for travelling gramatika anglické skratky Slovak conversation anglicko - slovenská konverzácia reparát Predminulý priebehový čas slovak for foreigners slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak grammar Anglické frazálne slovesá Slovak tenses význam slov a ich použite Business English anglické časy priama metóda Slovenský jazyk Anglické prídavné mená Gerundium frázové slovesá Slovak dialogues Slovak cases Anglické frázy
Návrat na obsah