word - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Formation of nouns by combination
Filip Šuman -Burdej | 1/1/2020
How we create Slovak words ?
Filip Šuman -Burdej | 22/4/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
reparát Doučovanie výučba, doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Gerundium Slovak dialogues obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia Obchodná angličtina metódy výučby, jazyky Anglické frázy Slovak sentences metódy, vzdelávanie, Nepravidelné stupňovanie English grammar anglická výslovnosť slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra význam slov pomôcky k učeniu sa Slovak questions Slovak for foreigners slovak for foreigners, time Súdny preklad Druhy viet Slovak dialogue Motivácia Slovenský jazyk doučovanie frázové slovesá Vetná skladba vetná skladba učenie sa Predminulý priebehový čas Slovak vocabulary English for everyday life slovenská literatúra Slovak tenses Slovak verbs angličtina pre lekárov Anglické prídavné mená Skúšky z jazyka english for travelling Slovak pronunciation prekladateľstvo slohové útvary Anglická gramatika Slovak nouns Angličtina pre špecifické situácie Typy angličtiny prídavné mená anglické opozitá maturita anglická gramatika anglické skratky Anglické zámená Medical Slovak Spisovná slovenčina Slovak grammar rečnícky štýl Slovak word formation English in use Anglické frázové slovesá pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko Slovak cases angličtina Metódy výučby Specialized English Jednoduchá veta verbs with prepositions Anglické frazálne slovesá význam slov a ich použite tipy ako sa učiť jazyk Business English teória literatúry priama metóda anglické časy Slovak conversation slovenská gramatika angličtina pre obchod Anglické slovesá gramatika Slovak slang Slovenská gramatika metódy výučby anglická konverzácia Slovak phrases výučba, učenie sa, anketa slovné spojenia Slovak for foreigners, comparison of adjectives
Návrat na obsah