zloženiny - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Feeling a jeho zloženiny
Filip Šuman -Burdej | 2/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické nepravidelné slovesá Druhy viet anglická gramatika anglická konverzácia význam slov angličtina Metódy výučby Angličtina pre každú situáciu Predminulý priebehový čas Slovak dialogue Vetná skladba doučovanie Slovak for foreigners english for travelling Slovak conversation Anglické zámená Anglické slovesá slohové útvary Slovak nouns vetná skladba Súdny preklad anglické skratky obchodná angličtina Anglická gramatika verbs with prepositions tipy ako sa učiť jazyk English grammar slovak for foreigners, time Anglické frazálne slovesá slovné spojenia výučba, doučovanie Slovenská gramatika pohovor v angličtine Anglické prídavné mená slovenská literatúra metódy výučby anglická výslovnosť metódy, vzdelávanie, prídavné mená reparát English in use výučba, učenie sa, anketa Specialized English gramatika Anglické frázy Slovenský jazyk Gerundium Doučovanie význam slov a ich použite maturita Slovak grammar teória literatúry Slovak questions slovak for foreigners učenie sa anglicko - slovenská konverzácia prekladateľstvo Skúšky z jazyka metódy výučby, jazyky Slovak tenses anglické opozitá Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické časy Anglické frázové slovesá Medical Slovak English for everyday life Slovak cases Slovak sentences Slovak vocabulary Slovenská literatúra Slovak dialogues priama metóda Jednoduchá veta rečnícky štýl Nepravidelné stupňovanie Business English frázové slovesá angličtina pre obchod Typy angličtiny slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov slovenská gramatika
Návrat na obsah