zloženiny - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Feeling a jeho zloženiny
Filip Šuman -Burdej | 2/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, učenie sa, anketa pohovor v angličtine priama metóda verbs with prepositions slovné spojenia Specialized English anglická výslovnosť English for everyday life Anglické frázy english for travelling gramatika Slovak nouns Predminulý priebehový čas Súdny preklad Slovak sentences angličtina pre lekárov slovenská gramatika slovenská literatúra Slovak dialogues Anglické zámená anglické časy Slovak pronunciation Slovak conversation Slovak vocabulary reparát Business English pomôcky k učeniu sa Spisovná slovenčina Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak word formation Slovak dialogue obchodná angličtina angličtina Anglické slovesá Angličtina pre špecifické situácie slovak for foreigners, time Angličtina pre každú situáciu učenie sa frázové slovesá prídavné mená metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners význam slov a ich použite Medical Slovak Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá tipy ako sa učiť jazyk English in use Slovenská literatúra Motivácia Obchodná angličtina anglická gramatika anglická konverzácia Slovak questions maturita metódy, vzdelávanie, výučba, doučovanie význam slov doučovanie Slovak tenses Slovak slang Skúšky z jazyka Anglická gramatika teória literatúry anglické skratky angličtina pre obchod Slovenská gramatika Slovak verbs Slovak grammar Typy angličtiny Slovenský jazyk Vetná skladba Slovak cases slovenské nárečia, slovensko Slovak phrases anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby Doučovanie Anglické frázové slovesá Anglické prídavné mená prekladateľstvo Jednoduchá veta Metódy výučby rečnícky štýl Druhy viet slohové útvary anglické opozitá English grammar slovak for foreigners vetná skladba Nepravidelné stupňovanie
Návrat na obsah