Telling the time in Slovak language - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Telling the time in Slovak language

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners, time ·
Tags: tellingthetime
Telling the time  –  Určovanie času

In this article I will explain you how to tell the time in Slovak language, everything will be in English
and Slovak so you will understand easily.

What time is it ?       Koľko je hodín ?
At what time ?          O koľkej hodine ?

When we reffering to full time only we can say .

It´s one.           Je jedna.
It´s ten.            Je desať.

When reffering to hours as well as minutes we can say.

Je tri desať.            It is ten past three.
Je päť dvadsať.      It is twenty past five.

But standard responses are usually as follows :

What time is it ?         At what time ?
Koľko je hodín ?        O koľkej hodine ?
Je jedna hodina.       O jednej hodine.
Sú dve hodiny.          O druhej hodine.
Sú štyri hodiny.         O štvrtej hodine.
a. m or p.m .             ráno alebo poobede
3 a. m.                      tri hodiny ráno/ v noci
3 p. m.                      tri hodiny poobede

When reffering to a half hour, time is expressed in the following way :

Je pol tretej.         It is half past two.
O pol tretej.          At half past two.

When reffering to quarter hour, time is expressed in the following way.

It is quarte past two.     Je štvrť na tri.
At quarter to ten.          O trištvrte na desať.

I hope that this article helps you and you will understand how Slovak people telling the time.


Mesačné príspevky
Oblaky
verbs with prepositions maturita Slovak tenses Typy angličtiny anglické časy Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frazálne slovesá Skúšky z jazyka Slovenská literatúra priama metóda Slovak conversation angličtina pre lekárov význam slov english for travelling Vetná skladba slovenská literatúra metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk Angličtina pre každú situáciu teória literatúry anglická výslovnosť Predminulý priebehový čas English for everyday life reparát Slovak cases obchodná angličtina anglické opozitá Anglické slovesá Gerundium doučovanie Anglické frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa Slovak questions Medical Slovak Druhy viet slovné spojenia učenie sa slovak for foreigners frázové slovesá Slovak nouns Slovak grammar Súdny preklad Nepravidelné stupňovanie vetná skladba slohové útvary Anglické frázy anglická konverzácia Anglické zámená Specialized English Anglická gramatika anglické skratky English grammar metódy výučby Business English Doučovanie slovenské nárečia, slovensko prídavné mená Slovak sentences Jednoduchá veta metódy, vzdelávanie, anglicko - slovenská konverzácia rečnícky štýl angličtina pre obchod Slovak for foreigners výučba, doučovanie prekladateľstvo slovenská gramatika slovak for foreigners, time English in use angličtina anglická gramatika Slovak dialogue Metódy výučby gramatika Slovak dialogues význam slov a ich použite Anglické nepravidelné slovesá tipy ako sa učiť jazyk pohovor v angličtine
Návrat na obsah