Telling the time in Slovak language - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Telling the time in Slovak language

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners, time ·
Tags: tellingthetime
Telling the time  –  Určovanie času

In this article I will explain you how to tell the time in Slovak language, everything will be in English
and Slovak so you will understand easily.

What time is it ?       Koľko je hodín ?
At what time ?          O koľkej hodine ?

When we reffering to full time only we can say .

It´s one.           Je jedna.
It´s ten.            Je desať.

When reffering to hours as well as minutes we can say.

Je tri desať.            It is ten past three.
Je päť dvadsať.      It is twenty past five.

But standard responses are usually as follows :

What time is it ?         At what time ?
Koľko je hodín ?        O koľkej hodine ?
Je jedna hodina.       O jednej hodine.
Sú dve hodiny.          O druhej hodine.
Sú štyri hodiny.         O štvrtej hodine.
a. m or p.m .             ráno alebo poobede
3 a. m.                      tri hodiny ráno/ v noci
3 p. m.                      tri hodiny poobede

When reffering to a half hour, time is expressed in the following way :

Je pol tretej.         It is half past two.
O pol tretej.          At half past two.

When reffering to quarter hour, time is expressed in the following way.

It is quarte past two.     Je štvrť na tri.
At quarter to ten.          O trištvrte na desať.

I hope that this article helps you and you will understand how Slovak people telling the time.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak cases Anglická gramatika doučovanie Metódy výučby priama metóda English in use Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre každú situáciu Slovenská literatúra význam slov a ich použite Slovak nouns prídavné mená Anglické frazálne slovesá Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta Slovak grammar Slovak tenses Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglicko - slovenská konverzácia Anglické slovesá obchodná angličtina slohové útvary rečnícky štýl English grammar maturita Typy angličtiny anglické skratky anglická konverzácia Skúšky z jazyka Slovak sentences anglické opozitá Medical Slovak reparát Business English slovenské nárečia, slovensko prekladateľstvo Vetná skladba teória literatúry slovné spojenia Anglické zámená tipy ako sa učiť jazyk Anglické prídavné mená metódy, vzdelávanie, Motivácia angličtina pre obchod anglická gramatika Gerundium english for travelling slovak for foreigners Slovak word formation anglické časy Slovak dialogue slovenská gramatika metódy výučby angličtina gramatika frázové slovesá Slovenský jazyk Slovenská gramatika vetná skladba pohovor v angličtine slovenská literatúra Slovak dialogues Slovak conversation Anglické frázy metódy výučby, jazyky výučba, doučovanie význam slov Druhy viet učenie sa anglická výslovnosť Slovak questions slovak for foreigners, time Specialized English angličtina pre lekárov Slovak for foreigners Doučovanie Slovak vocabulary verbs with prepositions Súdny preklad Anglické frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa Anglické nepravidelné slovesá English for everyday life
Návrat na obsah