Telling the time in Slovak language - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Telling the time in Slovak language

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners, time ·
Tags: tellingthetime
Telling the time  –  Určovanie času

In this article I will explain you how to tell the time in Slovak language, everything will be in English
and Slovak so you will understand easily.

What time is it ?       Koľko je hodín ?
At what time ?          O koľkej hodine ?

When we reffering to full time only we can say .

It´s one.           Je jedna.
It´s ten.            Je desať.

When reffering to hours as well as minutes we can say.

Je tri desať.            It is ten past three.
Je päť dvadsať.      It is twenty past five.

But standard responses are usually as follows :

What time is it ?         At what time ?
Koľko je hodín ?        O koľkej hodine ?
Je jedna hodina.       O jednej hodine.
Sú dve hodiny.          O druhej hodine.
Sú štyri hodiny.         O štvrtej hodine.
a. m or p.m .             ráno alebo poobede
3 a. m.                      tri hodiny ráno/ v noci
3 p. m.                      tri hodiny poobede

When reffering to a half hour, time is expressed in the following way :

Je pol tretej.         It is half past two.
O pol tretej.          At half past two.

When reffering to quarter hour, time is expressed in the following way.

It is quarte past two.     Je štvrť na tri.
At quarter to ten.          O trištvrte na desať.

I hope that this article helps you and you will understand how Slovak people telling the time.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak questions metódy výučby angličtina anglické skratky Metódy výučby Medical Slovak rečnícky štýl Business English význam slov Doučovanie Jednoduchá veta slovenská gramatika anglické opozitá Motivácia tipy ako sa učiť jazyk reparát Gerundium Anglické slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak cases Typy angličtiny výučba, doučovanie Slovenská gramatika maturita Skúšky z jazyka English in use anglická výslovnosť slovenská literatúra English grammar english for travelling prídavné mená Slovenská literatúra vetná skladba Slovak vocabulary frázové slovesá Slovenský jazyk slovné spojenia učenie sa English for everyday life obchodná angličtina Slovak grammar Slovak nouns doučovanie význam slov a ich použite pohovor v angličtine Slovak for foreigners Slovak sentences priama metóda Anglické prídavné mená Slovak dialogue Slovak tenses anglická konverzácia Slovak dialogues Súdny preklad slohové útvary výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika Anglické frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners, time Anglické frázy Angličtina pre každú situáciu Specialized English slovenské nárečia, slovensko Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners teória literatúry angličtina pre lekárov prekladateľstvo Anglické frazálne slovesá anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas anglické časy Vetná skladba Anglické zámená verbs with prepositions gramatika metódy výučby, jazyky anglická gramatika Druhy viet angličtina pre obchod Slovak conversation
Návrat na obsah