Telling the time in Slovak language - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Telling the time in Slovak language

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners, time ·
Tags: tellingthetime
Telling the time  –  Určovanie času

In this article I will explain you how to tell the time in Slovak language, everything will be in English
and Slovak so you will understand easily.

What time is it ?       Koľko je hodín ?
At what time ?          O koľkej hodine ?

When we reffering to full time only we can say .

It´s one.           Je jedna.
It´s ten.            Je desať.

When reffering to hours as well as minutes we can say.

Je tri desať.            It is ten past three.
Je päť dvadsať.      It is twenty past five.

But standard responses are usually as follows :

What time is it ?         At what time ?
Koľko je hodín ?        O koľkej hodine ?
Je jedna hodina.       O jednej hodine.
Sú dve hodiny.          O druhej hodine.
Sú štyri hodiny.         O štvrtej hodine.
a. m or p.m .             ráno alebo poobede
3 a. m.                      tri hodiny ráno/ v noci
3 p. m.                      tri hodiny poobede

When reffering to a half hour, time is expressed in the following way :

Je pol tretej.         It is half past two.
O pol tretej.          At half past two.

When reffering to quarter hour, time is expressed in the following way.

It is quarte past two.     Je štvrť na tri.
At quarter to ten.          O trištvrte na desať.

I hope that this article helps you and you will understand how Slovak people telling the time.


Mesačné príspevky
Oblaky
Specialized English metódy výučby, jazyky Slovak nouns Slovak grammar Skúšky z jazyka maturita teória literatúry obchodná angličtina Slovenská literatúra Slovak cases Nepravidelné stupňovanie doučovanie Jednoduchá veta Business English tipy ako sa učiť jazyk vetná skladba priama metóda Anglická gramatika slovenská literatúra význam slov význam slov a ich použite Druhy viet angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, pohovor v angličtine Metódy výučby anglická gramatika slovak for foreigners, time Doučovanie frázové slovesá anglická výslovnosť english for travelling anglická konverzácia Slovak conversation Angličtina pre každú situáciu anglicko - slovenská konverzácia Slovak questions Medical Slovak rečnícky štýl slohové útvary Typy angličtiny Slovak dialogue English in use prídavné mená výučba, doučovanie Slovak sentences Anglické frázy slovak for foreigners gramatika Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa Predminulý priebehový čas Anglické zámená anglické časy angličtina pre obchod English for everyday life reparát Anglické nepravidelné slovesá Slovenský jazyk slovenské nárečia, slovensko anglické skratky slovné spojenia verbs with prepositions Anglické frázové slovesá učenie sa English grammar anglické opozitá Anglické frazálne slovesá Slovak dialogues Súdny preklad Slovak for foreigners metódy výučby prekladateľstvo Vetná skladba slovenská gramatika angličtina
Návrat na obsah