Trochu z lekárskej angličtiny - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Trochu z lekárskej angličtiny

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v angličtina pre lekárov ·
Tags: angličtinalekárskaangličtina
Angličtina pre lekárov

Dnes sa pozrieme na zúbok Angličtine pre lekárov, prejdeme si niekoľko fráz, ktoré
sa môžu vyskytnúť ak ste lekár alebo zdravotník.

The head is a seat of the brain.
Hlava je sídlom mozgu.
The teeth serve for bitting food.
Zuby slúžia na hryzenie potravy.
The throat enables us to swallow food.
Hrdlo nám umožňuje prehĺtanie potravy.
Women´s hearts beat faster than men ´s.
Ženské srdcia bijú rýchlejšie než mužské.
Without olfactory cells we wouldn´t be able to recognize different odours.
Bez čuchových buniek by sme nemohli rozoznávať rôzne vône.
The acid in your stomach is strong enough to dissolve razorblades.
Kyselina vo vašom žalúdku si dosť silná na to aby rozpustila žiletky.
Your hair loss varies in accordance with the season, pregnancy, illness, diet and age.
Vaša strata vlsov závidí od obdobia, tehtotenstva, choroby, výživy a veku.
Make an appointment with your doctor.
Objednajte sa u vášho lekára.


Mesačné príspevky
Oblaky
English grammar Motivácia Jednoduchá veta Anglické frázy Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie teória literatúry doučovanie Metódy výučby metódy výučby pohovor v angličtine výučba, doučovanie Nepravidelné stupňovanie priama metóda Slovak word formation angličtina anglická gramatika Anglické frázové slovesá Slovak conversation Spisovná slovenčina Súdny preklad obchodná angličtina Slovenská literatúra Anglické slovesá anglické skratky Slovak nouns metódy výučby, jazyky Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia Slovak tenses Slovak vocabulary Medical Slovak angličtina pre lekárov verbs with prepositions anglická výslovnosť slohové útvary Skúšky z jazyka výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Vetná skladba Angličtina pre špecifické situácie english for travelling Slovenská gramatika učenie sa Slovak dialogue Slovak sentences tipy ako sa učiť jazyk English in use English for everyday life Anglická gramatika anglické opozitá prídavné mená Specialized English Anglické prídavné mená význam slov angličtina pre obchod Druhy viet rečnícky štýl reparát Business English Anglické nepravidelné slovesá Slovak cases gramatika slovné spojenia Slovak questions Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko Slovak verbs slovak for foreigners maturita Slovak dialogues význam slov a ich použite pomôcky k učeniu sa slovak for foreigners, time Typy angličtiny vetná skladba slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá Anglické zámená frázové slovesá prekladateľstvo anglické časy slovenská literatúra Slovenský jazyk metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas Slovak slang
Návrat na obsah