Trochu z lekárskej angličtiny - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Trochu z lekárskej angličtiny

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v angličtina pre lekárov ·
Tags: angličtinalekárskaangličtina
Angličtina pre lekárov

Dnes sa pozrieme na zúbok Angličtine pre lekárov, prejdeme si niekoľko fráz, ktoré
sa môžu vyskytnúť ak ste lekár alebo zdravotník.

The head is a seat of the brain.
Hlava je sídlom mozgu.
The teeth serve for bitting food.
Zuby slúžia na hryzenie potravy.
The throat enables us to swallow food.
Hrdlo nám umožňuje prehĺtanie potravy.
Women´s hearts beat faster than men ´s.
Ženské srdcia bijú rýchlejšie než mužské.
Without olfactory cells we wouldn´t be able to recognize different odours.
Bez čuchových buniek by sme nemohli rozoznávať rôzne vône.
The acid in your stomach is strong enough to dissolve razorblades.
Kyselina vo vašom žalúdku si dosť silná na to aby rozpustila žiletky.
Your hair loss varies in accordance with the season, pregnancy, illness, diet and age.
Vaša strata vlsov závidí od obdobia, tehtotenstva, choroby, výživy a veku.
Make an appointment with your doctor.
Objednajte sa u vášho lekára.


Mesačné príspevky
Oblaky
english for travelling Typy angličtiny angličtina pre obchod tipy ako sa učiť jazyk obchodná angličtina výučba, doučovanie maturita Anglické prídavné mená Slovak tenses učenie sa anglické skratky Anglická gramatika English for everyday life Specialized English Medical Slovak Slovak questions metódy, vzdelávanie, anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogue verbs with prepositions slovenské nárečia, slovensko Slovak sentences Slovenská gramatika Slovak cases rečnícky štýl English grammar priama metóda slovenská literatúra Metódy výučby anglické opozitá Predminulý priebehový čas slovné spojenia Slovak conversation gramatika angličtina vetná skladba Vetná skladba slohové útvary doučovanie angličtina pre lekárov prídavné mená Slovak word formation slovenská gramatika Slovak grammar Anglické zámená Slovak nouns pohovor v angličtine slovak for foreigners, time Slovenský jazyk Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogues význam slov anglické časy teória literatúry Angličtina pre každú situáciu Jednoduchá veta Anglické frázy Skúšky z jazyka Súdny preklad Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners Motivácia Slovenská literatúra anglická konverzácia anglická gramatika Druhy viet význam slov a ich použite prekladateľstvo metódy výučby English in use metódy výučby, jazyky reparát výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frazálne slovesá Business English Anglické slovesá slovak for foreigners Slovak vocabulary Doučovanie Anglické frázové slovesá Gerundium frázové slovesá anglická výslovnosť
Návrat na obsah