Trochu z lekárskej angličtiny - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Trochu z lekárskej angličtiny

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v angličtina pre lekárov ·
Tags: angličtinalekárskaangličtina
Angličtina pre lekárov

Dnes sa pozrieme na zúbok Angličtine pre lekárov, prejdeme si niekoľko fráz, ktoré
sa môžu vyskytnúť ak ste lekár alebo zdravotník.

The head is a seat of the brain.
Hlava je sídlom mozgu.
The teeth serve for bitting food.
Zuby slúžia na hryzenie potravy.
The throat enables us to swallow food.
Hrdlo nám umožňuje prehĺtanie potravy.
Women´s hearts beat faster than men ´s.
Ženské srdcia bijú rýchlejšie než mužské.
Without olfactory cells we wouldn´t be able to recognize different odours.
Bez čuchových buniek by sme nemohli rozoznávať rôzne vône.
The acid in your stomach is strong enough to dissolve razorblades.
Kyselina vo vašom žalúdku si dosť silná na to aby rozpustila žiletky.
Your hair loss varies in accordance with the season, pregnancy, illness, diet and age.
Vaša strata vlsov závidí od obdobia, tehtotenstva, choroby, výživy a veku.
Make an appointment with your doctor.
Objednajte sa u vášho lekára.


Mesačné príspevky
Oblaky
Business English Slovak questions Súdny preklad reparát metódy výučby, jazyky frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie Anglická gramatika verbs with prepositions rečnícky štýl Slovak cases maturita english for travelling anglická výslovnosť Predminulý priebehový čas Gerundium anglická konverzácia Doučovanie prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk prekladateľstvo slovak for foreigners, time výučba, učenie sa, anketa slovenská gramatika význam slov a ich použite slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia English for everyday life Slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá metódy výučby slovenské nárečia, slovensko angličtina pre obchod Slovak grammar slohové útvary Angličtina pre každú situáciu Specialized English Anglické frázové slovesá priama metóda Anglické prídavné mená Slovak dialogues výučba, doučovanie Jednoduchá veta Slovenská gramatika Medical Slovak gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické skratky Slovak conversation vetná skladba Slovak tenses teória literatúry Anglické zámená Slovenský jazyk Slovak sentences Vetná skladba význam slov Anglické nepravidelné slovesá Druhy viet English grammar Anglické frázy Anglické slovesá angličtina slovné spojenia slovak for foreigners Metódy výučby metódy, vzdelávanie, anglická gramatika Slovak nouns obchodná angličtina Slovak dialogue Skúšky z jazyka English in use učenie sa anglické časy Slovenská literatúra Typy angličtiny doučovanie Slovak vocabulary anglické opozitá pohovor v angličtine angličtina pre lekárov
Návrat na obsah