Trochu z lekárskej angličtiny - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Trochu z lekárskej angličtiny

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v angličtina pre lekárov ·
Tags: angličtinalekárskaangličtina
Angličtina pre lekárov

Dnes sa pozrieme na zúbok Angličtine pre lekárov, prejdeme si niekoľko fráz, ktoré
sa môžu vyskytnúť ak ste lekár alebo zdravotník.

The head is a seat of the brain.
Hlava je sídlom mozgu.
The teeth serve for bitting food.
Zuby slúžia na hryzenie potravy.
The throat enables us to swallow food.
Hrdlo nám umožňuje prehĺtanie potravy.
Women´s hearts beat faster than men ´s.
Ženské srdcia bijú rýchlejšie než mužské.
Without olfactory cells we wouldn´t be able to recognize different odours.
Bez čuchových buniek by sme nemohli rozoznávať rôzne vône.
The acid in your stomach is strong enough to dissolve razorblades.
Kyselina vo vašom žalúdku si dosť silná na to aby rozpustila žiletky.
Your hair loss varies in accordance with the season, pregnancy, illness, diet and age.
Vaša strata vlsov závidí od obdobia, tehtotenstva, choroby, výživy a veku.
Make an appointment with your doctor.
Objednajte sa u vášho lekára.


Mesačné príspevky
Oblaky
tipy ako sa učiť jazyk vetná skladba význam slov verbs with prepositions doučovanie Slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Anglické nepravidelné slovesá Druhy viet Slovak dialogue anglické časy angličtina pre lekárov Gerundium výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia slovak for foreigners, time výučba, doučovanie slovenské nárečia, slovensko English for everyday life metódy výučby, jazyky Anglické frázové slovesá anglické opozitá Business English angličtina pre obchod Slovak grammar Slovenská literatúra Súdny preklad Doučovanie rečnícky štýl Nepravidelné stupňovanie frázové slovesá English grammar priama metóda reparát metódy výučby slovenská literatúra význam slov a ich použite anglické skratky Slovak tenses Anglické zámená Slovak for foreigners, comparison of adjectives gramatika Predminulý priebehový čas slovné spojenia english for travelling slovenská gramatika Vetná skladba Metódy výučby Medical Slovak obchodná angličtina Slovak sentences Anglická gramatika slovak for foreigners teória literatúry English in use Specialized English angličtina učenie sa Slovak conversation Jednoduchá veta anglická výslovnosť prídavné mená prekladateľstvo Slovak cases Anglické frázy anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu maturita pohovor v angličtine Skúšky z jazyka metódy, vzdelávanie, Slovenský jazyk Anglické frazálne slovesá slohové útvary Slovak nouns Slovak questions Typy angličtiny
Návrat na obsah