Trochu z lekárskej angličtiny - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Trochu z lekárskej angličtiny

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v angličtina pre lekárov ·
Tags: angličtinalekárskaangličtina
Angličtina pre lekárov

Dnes sa pozrieme na zúbok Angličtine pre lekárov, prejdeme si niekoľko fráz, ktoré
sa môžu vyskytnúť ak ste lekár alebo zdravotník.

The head is a seat of the brain.
Hlava je sídlom mozgu.
The teeth serve for bitting food.
Zuby slúžia na hryzenie potravy.
The throat enables us to swallow food.
Hrdlo nám umožňuje prehĺtanie potravy.
Women´s hearts beat faster than men ´s.
Ženské srdcia bijú rýchlejšie než mužské.
Without olfactory cells we wouldn´t be able to recognize different odours.
Bez čuchových buniek by sme nemohli rozoznávať rôzne vône.
The acid in your stomach is strong enough to dissolve razorblades.
Kyselina vo vašom žalúdku si dosť silná na to aby rozpustila žiletky.
Your hair loss varies in accordance with the season, pregnancy, illness, diet and age.
Vaša strata vlsov závidí od obdobia, tehtotenstva, choroby, výživy a veku.
Make an appointment with your doctor.
Objednajte sa u vášho lekára.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglická výslovnosť gramatika Slovak nouns metódy výučby Jednoduchá veta Slovenský jazyk slovak for foreigners Skúšky z jazyka slovenské nárečia, slovensko učenie sa vetná skladba Business English metódy, vzdelávanie, Druhy viet Anglické zámená význam slov angličtina pre obchod Slovak questions angličtina pre lekárov english for travelling teória literatúry Súdny preklad tipy ako sa učiť jazyk Doučovanie doučovanie rečnícky štýl Gerundium slovné spojenia anglická konverzácia Slovenská literatúra verbs with prepositions výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses anglické skratky English grammar význam slov a ich použite Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners Slovak dialogues anglické opozitá Typy angličtiny slovak for foreigners, time English in use prídavné mená slovenská gramatika angličtina Metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia Slovak sentences maturita Slovak dialogue metódy výučby, jazyky Slovak cases prekladateľstvo slovenská literatúra frázové slovesá Medical Slovak Anglické frázy výučba, doučovanie Vetná skladba anglická gramatika Slovak grammar Anglické nepravidelné slovesá Anglická gramatika English for everyday life Slovak conversation slohové útvary reparát pohovor v angličtine Angličtina pre každú situáciu Specialized English obchodná angličtina priama metóda Anglické frazálne slovesá Nepravidelné stupňovanie Anglické frázové slovesá anglické časy
Návrat na obsah