Trochu z lekárskej angličtiny - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Trochu z lekárskej angličtiny

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v angličtina pre lekárov ·
Tags: angličtinalekárskaangličtina
Angličtina pre lekárov

Dnes sa pozrieme na zúbok Angličtine pre lekárov, prejdeme si niekoľko fráz, ktoré
sa môžu vyskytnúť ak ste lekár alebo zdravotník.

The head is a seat of the brain.
Hlava je sídlom mozgu.
The teeth serve for bitting food.
Zuby slúžia na hryzenie potravy.
The throat enables us to swallow food.
Hrdlo nám umožňuje prehĺtanie potravy.
Women´s hearts beat faster than men ´s.
Ženské srdcia bijú rýchlejšie než mužské.
Without olfactory cells we wouldn´t be able to recognize different odours.
Bez čuchových buniek by sme nemohli rozoznávať rôzne vône.
The acid in your stomach is strong enough to dissolve razorblades.
Kyselina vo vašom žalúdku si dosť silná na to aby rozpustila žiletky.
Your hair loss varies in accordance with the season, pregnancy, illness, diet and age.
Vaša strata vlsov závidí od obdobia, tehtotenstva, choroby, výživy a veku.
Make an appointment with your doctor.
Objednajte sa u vášho lekára.


Mesačné príspevky
Oblaky
Specialized English slovak for foreigners, time anglická konverzácia gramatika Súdny preklad prekladateľstvo English for everyday life slohové útvary prídavné mená Vetná skladba Druhy viet doučovanie anglické časy pohovor v angličtine slovné spojenia metódy výučby Skúšky z jazyka English in use teória literatúry Slovak conversation frázové slovesá Anglické slovesá Obchodná angličtina slovenská literatúra angličtina pre lekárov Slovak grammar Medical Slovak Slovak pronunciation Anglické frazálne slovesá English grammar Business English verbs with prepositions slovak for foreigners Slovak dialogue Slovak word formation Angličtina pre každú situáciu maturita Slovak slang Slovak vocabulary Slovenská gramatika Slovak verbs Slovak for foreigners, comparison of adjectives Doučovanie Slovenský jazyk Typy angličtiny Anglické nepravidelné slovesá učenie sa Spisovná slovenčina reparát Predminulý priebehový čas Anglická gramatika Slovak questions výučba, učenie sa, anketa význam slov Anglické frázy Anglické prídavné mená Anglické zámená anglická výslovnosť tipy ako sa učiť jazyk Slovak phrases Gerundium Slovak cases anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie Slovenská literatúra pomôcky k učeniu sa Slovak for foreigners priama metóda metódy, vzdelávanie, Slovak tenses slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl angličtina pre obchod Slovak sentences význam slov a ich použite vetná skladba Anglické frázové slovesá výučba, doučovanie obchodná angličtina Slovak dialogues Motivácia slovenská gramatika metódy výučby, jazyky angličtina anglicko - slovenská konverzácia english for travelling Jednoduchá veta Metódy výučby Slovak nouns Angličtina pre špecifické situácie anglické opozitá anglické skratky
Návrat na obsah