Typy viet v slovenčine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Typy viet v slovenčine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: vetačlenenie
Druhy  viet


Vety v slovenčinu delíme podľa rôznych kategórií a teraz sa na tieto vety trošku viac pozrieme.


 
Vety môžeme deliť podľa:


 
Obsahu:

 
Oznamovacia – obsahuje oznam a na konci sa píše bodka. ( Peter odišiel.)

 
Opytovacia – obsahuje otázku, v nej sa niečo pýtame, na jej konci je otáznik.  ( Je tu pero ?)

 
Rozkazovacia – vyjadruje rozkaz, na je konci je výkričník. ( Príď zajtra k nám ! )

 
Zvolacia – vyjadruje citový vzťah k vyjadrenej skutočnosti, končí sa výkričníkom. ( To je krásny deň !)


 
Členitosti:

 
Jednočlenná – táto veta nemá zreteľnú podmetovú a prísudkovú časť. ( nedá sa v nej určiť pôvodcu deja). A môže byť slovesná ( Zmráka sa.) a neslovesná. (Potraviny.)

 
Dvojčlenná – dá sa rozdeliť na podmetovú a prísudkovú časť a môže byť:
úplná ( Jozef príde.) neúplná( Neprídem.)


 
Zloženia :

 
Jednoduchá – má jeden prísudok, a vyjadruje jednu myšlienku.

 
Zložená ( súvetie) – má dva a viac prísudkov, teda vyjadruje aj viac myšlienok.Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie anglické skratky anglicko - slovenská konverzácia prídavné mená Slovak nouns Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické zámená English grammar anglické časy prekladateľstvo doučovanie výučba, učenie sa, anketa pohovor v angličtine rečnícky štýl reparát Nepravidelné stupňovanie Druhy viet Anglické prídavné mená Slovak questions metódy výučby Angličtina pre každú situáciu slovenské nárečia, slovensko angličtina gramatika Gerundium angličtina pre lekárov Specialized English anglická konverzácia Slovak dialogue frázové slovesá učenie sa význam slov slovak for foreigners, time Jednoduchá veta metódy výučby, jazyky Slovak grammar tipy ako sa učiť jazyk English in use Slovak dialogues verbs with prepositions slovak for foreigners slohové útvary Slovak sentences Slovenská literatúra anglické opozitá Anglické frázy význam slov a ich použite slovenská gramatika teória literatúry vetná skladba Anglické frazálne slovesá Doučovanie metódy, vzdelávanie, Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre obchod obchodná angličtina Slovak conversation Business English Medical Slovak anglická gramatika English for everyday life Metódy výučby Skúšky z jazyka Anglické frázové slovesá Súdny preklad Vetná skladba maturita anglická výslovnosť Slovenský jazyk priama metóda Predminulý priebehový čas Typy angličtiny english for travelling slovenská literatúra Slovak cases Slovak for foreigners Slovak tenses slovné spojenia Anglická gramatika Anglické slovesá
Návrat na obsah