Typy viet v slovenčine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Typy viet v slovenčine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: vetačlenenie
Druhy  viet


Vety v slovenčinu delíme podľa rôznych kategórií a teraz sa na tieto vety trošku viac pozrieme.


 
Vety môžeme deliť podľa:


 
Obsahu:

 
Oznamovacia – obsahuje oznam a na konci sa píše bodka. ( Peter odišiel.)

 
Opytovacia – obsahuje otázku, v nej sa niečo pýtame, na jej konci je otáznik.  ( Je tu pero ?)

 
Rozkazovacia – vyjadruje rozkaz, na je konci je výkričník. ( Príď zajtra k nám ! )

 
Zvolacia – vyjadruje citový vzťah k vyjadrenej skutočnosti, končí sa výkričníkom. ( To je krásny deň !)


 
Členitosti:

 
Jednočlenná – táto veta nemá zreteľnú podmetovú a prísudkovú časť. ( nedá sa v nej určiť pôvodcu deja). A môže byť slovesná ( Zmráka sa.) a neslovesná. (Potraviny.)

 
Dvojčlenná – dá sa rozdeliť na podmetovú a prísudkovú časť a môže byť:
úplná ( Jozef príde.) neúplná( Neprídem.)


 
Zloženia :

 
Jednoduchá – má jeden prísudok, a vyjadruje jednu myšlienku.

 
Zložená ( súvetie) – má dva a viac prísudkov, teda vyjadruje aj viac myšlienok.Mesačné príspevky
Oblaky
slovné spojenia anglická výslovnosť pohovor v angličtine angličtina pre obchod Slovak nouns Specialized English Slovak questions slovak for foreigners verbs with prepositions doučovanie Slovak grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners, time Jednoduchá veta Slovak conversation učenie sa Anglické frázy výučba, učenie sa, anketa anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogues Gerundium Typy angličtiny gramatika Skúšky z jazyka Business English Vetná skladba teória literatúry Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov Angličtina pre každú situáciu Metódy výučby metódy, vzdelávanie, anglická gramatika slovenská literatúra maturita Slovak tenses Slovak for foreigners Súdny preklad frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená anglické časy význam slov a ich použite anglické opozitá metódy výučby Druhy viet Slovak dialogue slovenská gramatika Doučovanie Nepravidelné stupňovanie Slovenská literatúra anglické skratky English for everyday life Slovenský jazyk prídavné mená English in use anglická konverzácia Slovak sentences Slovak cases slohové útvary Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky reparát Anglické nepravidelné slovesá english for travelling Medical Slovak rečnícky štýl obchodná angličtina Anglické frázové slovesá angličtina prekladateľstvo priama metóda výučba, doučovanie Anglická gramatika význam slov English grammar vetná skladba
Návrat na obsah