Typy viet v slovenčine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Typy viet v slovenčine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: vetačlenenie
Druhy  viet


Vety v slovenčinu delíme podľa rôznych kategórií a teraz sa na tieto vety trošku viac pozrieme.


 
Vety môžeme deliť podľa:


 
Obsahu:

 
Oznamovacia – obsahuje oznam a na konci sa píše bodka. ( Peter odišiel.)

 
Opytovacia – obsahuje otázku, v nej sa niečo pýtame, na jej konci je otáznik.  ( Je tu pero ?)

 
Rozkazovacia – vyjadruje rozkaz, na je konci je výkričník. ( Príď zajtra k nám ! )

 
Zvolacia – vyjadruje citový vzťah k vyjadrenej skutočnosti, končí sa výkričníkom. ( To je krásny deň !)


 
Členitosti:

 
Jednočlenná – táto veta nemá zreteľnú podmetovú a prísudkovú časť. ( nedá sa v nej určiť pôvodcu deja). A môže byť slovesná ( Zmráka sa.) a neslovesná. (Potraviny.)

 
Dvojčlenná – dá sa rozdeliť na podmetovú a prísudkovú časť a môže byť:
úplná ( Jozef príde.) neúplná( Neprídem.)


 
Zloženia :

 
Jednoduchá – má jeden prísudok, a vyjadruje jednu myšlienku.

 
Zložená ( súvetie) – má dva a viac prísudkov, teda vyjadruje aj viac myšlienok.Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk frázové slovesá doučovanie slovné spojenia Anglické frázové slovesá prídavné mená pohovor v angličtine Business English Slovak questions význam slov a ich použite angličtina pre obchod anglická výslovnosť maturita význam slov Metódy výučby slovenská gramatika angličtina pre lekárov anglické časy Slovak dialogues priama metóda Motivácia Skúšky z jazyka gramatika English in use anglická gramatika metódy výučby Typy angličtiny Slovenský jazyk Slovenská gramatika english for travelling Slovak cases English for everyday life Slovak vocabulary obchodná angličtina Slovak sentences verbs with prepositions vetná skladba Anglické zámená Predminulý priebehový čas angličtina učenie sa Vetná skladba Anglické prídavné mená Súdny preklad slovak for foreigners, time rečnícky štýl Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue Slovak nouns Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázy Slovak grammar Slovak conversation výučba, doučovanie slovenská literatúra Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie English grammar metódy, vzdelávanie, anglicko - slovenská konverzácia Angličtina pre každú situáciu slohové útvary Gerundium anglická konverzácia slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá Specialized English Anglické slovesá Doučovanie metódy výučby, jazyky slovenské nárečia, slovensko Medical Slovak anglické skratky prekladateľstvo Jednoduchá veta Druhy viet reparát Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners anglické opozitá teória literatúry
Návrat na obsah