Typy viet v slovenčine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Typy viet v slovenčine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: vetačlenenie
Druhy  viet


Vety v slovenčinu delíme podľa rôznych kategórií a teraz sa na tieto vety trošku viac pozrieme.


 
Vety môžeme deliť podľa:


 
Obsahu:

 
Oznamovacia – obsahuje oznam a na konci sa píše bodka. ( Peter odišiel.)

 
Opytovacia – obsahuje otázku, v nej sa niečo pýtame, na jej konci je otáznik.  ( Je tu pero ?)

 
Rozkazovacia – vyjadruje rozkaz, na je konci je výkričník. ( Príď zajtra k nám ! )

 
Zvolacia – vyjadruje citový vzťah k vyjadrenej skutočnosti, končí sa výkričníkom. ( To je krásny deň !)


 
Členitosti:

 
Jednočlenná – táto veta nemá zreteľnú podmetovú a prísudkovú časť. ( nedá sa v nej určiť pôvodcu deja). A môže byť slovesná ( Zmráka sa.) a neslovesná. (Potraviny.)

 
Dvojčlenná – dá sa rozdeliť na podmetovú a prísudkovú časť a môže byť:
úplná ( Jozef príde.) neúplná( Neprídem.)


 
Zloženia :

 
Jednoduchá – má jeden prísudok, a vyjadruje jednu myšlienku.

 
Zložená ( súvetie) – má dva a viac prísudkov, teda vyjadruje aj viac myšlienok.Mesačné príspevky
Oblaky
Medical Slovak slovak for foreigners, time English grammar gramatika význam slov a ich použite Slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko Slovak sentences Súdny preklad Anglické slovesá prekladateľstvo Slovenský jazyk anglické časy Typy angličtiny angličtina pre obchod metódy výučby verbs with prepositions anglická výslovnosť anglické opozitá metódy, vzdelávanie, pohovor v angličtine anglické skratky tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives Vetná skladba učenie sa Anglické frázy Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation slovak for foreigners Business English teória literatúry Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners význam slov Anglické frázové slovesá slovné spojenia reparát maturita Slovak nouns Anglické prídavné mená Slovak vocabulary frázové slovesá doučovanie priama metóda Slovak cases Jednoduchá veta angličtina slovenská gramatika Slovak dialogues Druhy viet english for travelling Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá vetná skladba Slovak grammar Doučovanie Metódy výučby slohové útvary slovenská literatúra English for everyday life English in use Slovak questions výučba, učenie sa, anketa Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie Predminulý priebehový čas Specialized English Slovak tenses angličtina pre lekárov výučba, doučovanie rečnícky štýl prídavné mená Motivácia anglická gramatika anglická konverzácia Slovak dialogue obchodná angličtina Slovak word formation metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka Slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia Gerundium
Návrat na obsah