Typy viet v slovenčine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Typy viet v slovenčine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: vetačlenenie
Druhy  viet


Vety v slovenčinu delíme podľa rôznych kategórií a teraz sa na tieto vety trošku viac pozrieme.


 
Vety môžeme deliť podľa:


 
Obsahu:

 
Oznamovacia – obsahuje oznam a na konci sa píše bodka. ( Peter odišiel.)

 
Opytovacia – obsahuje otázku, v nej sa niečo pýtame, na jej konci je otáznik.  ( Je tu pero ?)

 
Rozkazovacia – vyjadruje rozkaz, na je konci je výkričník. ( Príď zajtra k nám ! )

 
Zvolacia – vyjadruje citový vzťah k vyjadrenej skutočnosti, končí sa výkričníkom. ( To je krásny deň !)


 
Členitosti:

 
Jednočlenná – táto veta nemá zreteľnú podmetovú a prísudkovú časť. ( nedá sa v nej určiť pôvodcu deja). A môže byť slovesná ( Zmráka sa.) a neslovesná. (Potraviny.)

 
Dvojčlenná – dá sa rozdeliť na podmetovú a prísudkovú časť a môže byť:
úplná ( Jozef príde.) neúplná( Neprídem.)


 
Zloženia :

 
Jednoduchá – má jeden prísudok, a vyjadruje jednu myšlienku.

 
Zložená ( súvetie) – má dva a viac prísudkov, teda vyjadruje aj viac myšlienok.Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak questions Business English English for everyday life Typy angličtiny Druhy viet priama metóda Slovak word formation Predminulý priebehový čas Slovak dialogues výučba, doučovanie Spisovná slovenčina Anglické nepravidelné slovesá doučovanie Slovak nouns Specialized English anglické časy Slovak pronunciation Jednoduchá veta Slovak slang slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives English grammar Slovak cases Motivácia slovak for foreigners English in use metódy výučby, jazyky Gerundium Slovak conversation Nepravidelné stupňovanie Skúšky z jazyka Anglické frázové slovesá Slovak dialogue tipy ako sa učiť jazyk pohovor v angličtine angličtina Anglická gramatika slovak for foreigners, time Slovak for foreigners obchodná angličtina Angličtina pre špecifické situácie Slovenský jazyk anglická gramatika angličtina pre lekárov slovenské nárečia, slovensko english for travelling anglické opozitá Súdny preklad Slovak sentences Slovenská literatúra učenie sa Angličtina pre každú situáciu frázové slovesá anglická konverzácia angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, Medical Slovak Anglické frazálne slovesá prídavné mená Doučovanie Slovak verbs Slovak grammar anglicko - slovenská konverzácia anglická výslovnosť prekladateľstvo Anglické prídavné mená slovenská literatúra Anglické frázy teória literatúry výučba, učenie sa, anketa anglické skratky Vetná skladba Slovak vocabulary maturita Anglické zámená verbs with prepositions metódy výučby gramatika pomôcky k učeniu sa vetná skladba Slovenská gramatika rečnícky štýl Slovak tenses význam slov a ich použite Anglické slovesá reparát slohové útvary význam slov Metódy výučby slovné spojenia
Návrat na obsah