Učenie angličtiny hrou - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Učenie angličtiny hrou

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v výučba, doučovanie ·
Tags: hrapriučenísa
Hry pre deti pri výučbe angličtiny

Deti sa radi pri učení hrajú tak si pozrieme zopár hier, ktoré môžu použiť rodičia ale aj
učitelia, ktorí nikdy neučili menšie deti.

Doplňovanie slov do viet

My name is:. ....................................... The name of my father is : ...................................
Volám sa:                                               Môj otec sa volá:
The colour of my hair is : ............................... My school adress: .....................................
Farba mojich očí je : .......................... Adresa školy: .............................

Spájanie anglického výrazu so slovenským

Deti tieto výrazy môžu spájať ceruzkou alebo si ich potom napísať vedľa seba.

Hello.     Dobrú noc.
Good afternoon.      Ahoj.
Hi.                Dobré ráno.
Good night.      Dobré popoludnie.
See you.        Dovidenia.
Bye- bye.       Uvidíme sa.
Oprav chyby
Tu deti budú musieť či dané slovné spojenia prepísať alebo prečiarknuť to čo je nesprávne napísané.

An dolls    four and dolls     an pigs   an pens
Prelož do slovenčiny

Pre lepšie preloženie môže byť toto cvičenie aj s obrázkom.

A nose ............. a mouth ................ a finger .............. a hand ................

Dopĺňanie hlások

Môžeme použiť obrázky a slovíčka, kde sú vynechané hlásky, ktoré musia deti doplniť ale môžeme to
robiť aj bez obrázka.

P_ G     H_ N     D_ G    C_ T    D _ CK    FR _ G    B_ T

Slová opačného významu

Deti budú spájať dvojice slov, ktoré majú opačný význam, napr. z týchto slov.

happy   horrible   hot   white   sad   young   big  slow  old  small  left  easy  right
up  new  down  black  old  fast  cold  lovely  difficult


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak sentences English in use slovak for foreigners, time význam slov a ich použite Anglická gramatika english for travelling metódy výučby Slovenská gramatika Druhy viet rečnícky štýl Anglické frazálne slovesá pohovor v angličtine Slovak nouns vetná skladba reparát slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, prekladateľstvo priama metóda frázové slovesá Anglické slovesá Súdny preklad anglicko - slovenská konverzácia anglické časy Anglické frázy Business English Specialized English Spisovná slovenčina angličtina Motivácia Medical Slovak English for everyday life Slovak dialogue English grammar význam slov Slovak tenses Vetná skladba slovenská gramatika angličtina pre lekárov Slovak word formation Slovak verbs Slovenský jazyk Slovak dialogues Jednoduchá veta Skúšky z jazyka Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre špecifické situácie tipy ako sa učiť jazyk anglické skratky učenie sa Slovak for foreigners, comparison of adjectives verbs with prepositions gramatika Anglické prídavné mená slovné spojenia Anglické zámená anglická konverzácia slohové útvary prídavné mená anglická výslovnosť teória literatúry Anglické nepravidelné slovesá Predminulý priebehový čas maturita anglické opozitá metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners Slovak conversation Slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu Anglické frázové slovesá angličtina pre obchod Metódy výučby výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa Typy angličtiny doučovanie pomôcky k učeniu sa Doučovanie obchodná angličtina Slovak pronunciation Slovak cases Slovak questions Slovak slang anglická gramatika Slovak vocabulary slovak for foreigners Gerundium slovenské nárečia, slovensko Slovak grammar
Návrat na obsah