Učenie angličtiny hrou - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Učenie angličtiny hrou

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v výučba, doučovanie ·
Tags: hrapriučenísa
Hry pre deti pri výučbe angličtiny

Deti sa radi pri učení hrajú tak si pozrieme zopár hier, ktoré môžu použiť rodičia ale aj
učitelia, ktorí nikdy neučili menšie deti.

Doplňovanie slov do viet

My name is:. ....................................... The name of my father is : ...................................
Volám sa:                                               Môj otec sa volá:
The colour of my hair is : ............................... My school adress: .....................................
Farba mojich očí je : .......................... Adresa školy: .............................

Spájanie anglického výrazu so slovenským

Deti tieto výrazy môžu spájať ceruzkou alebo si ich potom napísať vedľa seba.

Hello.     Dobrú noc.
Good afternoon.      Ahoj.
Hi.                Dobré ráno.
Good night.      Dobré popoludnie.
See you.        Dovidenia.
Bye- bye.       Uvidíme sa.
Oprav chyby
Tu deti budú musieť či dané slovné spojenia prepísať alebo prečiarknuť to čo je nesprávne napísané.

An dolls    four and dolls     an pigs   an pens
Prelož do slovenčiny

Pre lepšie preloženie môže byť toto cvičenie aj s obrázkom.

A nose ............. a mouth ................ a finger .............. a hand ................

Dopĺňanie hlások

Môžeme použiť obrázky a slovíčka, kde sú vynechané hlásky, ktoré musia deti doplniť ale môžeme to
robiť aj bez obrázka.

P_ G     H_ N     D_ G    C_ T    D _ CK    FR _ G    B_ T

Slová opačného významu

Deti budú spájať dvojice slov, ktoré majú opačný význam, napr. z týchto slov.

happy   horrible   hot   white   sad   young   big  slow  old  small  left  easy  right
up  new  down  black  old  fast  cold  lovely  difficult


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská literatúra prídavné mená Nepravidelné stupňovanie anglická výslovnosť Specialized English frázové slovesá priama metóda anglické opozitá angličtina pre lekárov slohové útvary angličtina pre obchod anglické časy Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa Medical Slovak Predminulý priebehový čas slovenská literatúra Slovak sentences Vetná skladba reparát Anglické frazálne slovesá metódy, vzdelávanie, verbs with prepositions Jednoduchá veta Business English Angličtina pre každú situáciu Slovak conversation Slovak grammar angličtina anglická gramatika maturita doučovanie význam slov a ich použite english for travelling Doučovanie Anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko vetná skladba English for everyday life Slovak tenses slovné spojenia učenie sa Súdny preklad Druhy viet slovak for foreigners rečnícky štýl Anglické nepravidelné slovesá tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby, jazyky Slovak nouns Anglické frázy Slovak dialogues Skúšky z jazyka Gerundium Slovak for foreigners English in use anglické skratky Slovak cases slovenská gramatika Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá metódy výučby Slovak dialogue Anglické zámená výučba, doučovanie Typy angličtiny English grammar slovak for foreigners, time pohovor v angličtine gramatika obchodná angličtina anglická konverzácia prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia Slovak questions Metódy výučby význam slov teória literatúry
Návrat na obsah