Učenie angličtiny hrou - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Učenie angličtiny hrou

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v výučba, doučovanie ·
Tags: hrapriučenísa
Hry pre deti pri výučbe angličtiny

Deti sa radi pri učení hrajú tak si pozrieme zopár hier, ktoré môžu použiť rodičia ale aj
učitelia, ktorí nikdy neučili menšie deti.

Doplňovanie slov do viet

My name is:. ....................................... The name of my father is : ...................................
Volám sa:                                               Môj otec sa volá:
The colour of my hair is : ............................... My school adress: .....................................
Farba mojich očí je : .......................... Adresa školy: .............................

Spájanie anglického výrazu so slovenským

Deti tieto výrazy môžu spájať ceruzkou alebo si ich potom napísať vedľa seba.

Hello.     Dobrú noc.
Good afternoon.      Ahoj.
Hi.                Dobré ráno.
Good night.      Dobré popoludnie.
See you.        Dovidenia.
Bye- bye.       Uvidíme sa.
Oprav chyby
Tu deti budú musieť či dané slovné spojenia prepísať alebo prečiarknuť to čo je nesprávne napísané.

An dolls    four and dolls     an pigs   an pens
Prelož do slovenčiny

Pre lepšie preloženie môže byť toto cvičenie aj s obrázkom.

A nose ............. a mouth ................ a finger .............. a hand ................

Dopĺňanie hlások

Môžeme použiť obrázky a slovíčka, kde sú vynechané hlásky, ktoré musia deti doplniť ale môžeme to
robiť aj bez obrázka.

P_ G     H_ N     D_ G    C_ T    D _ CK    FR _ G    B_ T

Slová opačného významu

Deti budú spájať dvojice slov, ktoré majú opačný význam, napr. z týchto slov.

happy   horrible   hot   white   sad   young   big  slow  old  small  left  easy  right
up  new  down  black  old  fast  cold  lovely  difficult


Mesačné príspevky
Oblaky
slohové útvary anglické skratky Slovak conversation metódy výučby angličtina pre obchod Slovak nouns význam slov a ich použite Anglické frázy anglické opozitá Business English slovenská literatúra English for everyday life English in use priama metóda Slovak dialogues Angličtina pre každú situáciu anglická výslovnosť Slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia prídavné mená obchodná angličtina Predminulý priebehový čas Slovak sentences Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners, time anglická gramatika Súdny preklad význam slov angličtina verbs with prepositions Medical Slovak Gerundium slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky angličtina pre lekárov Slovak grammar Anglická gramatika prekladateľstvo Metódy výučby Motivácia Slovak vocabulary Typy angličtiny Slovak for foreigners, comparison of adjectives reparát Anglické prídavné mená Druhy viet English grammar Specialized English tipy ako sa učiť jazyk Slovak cases rečnícky štýl učenie sa anglické časy Slovak for foreigners pohovor v angličtine výučba, doučovanie Slovak dialogue Anglické zámená Vetná skladba frázové slovesá doučovanie Anglické frázové slovesá gramatika english for travelling výučba, učenie sa, anketa slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, Anglické slovesá Slovenský jazyk Anglické frazálne slovesá Jednoduchá veta Slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá Slovak questions slovak for foreigners teória literatúry vetná skladba slovné spojenia Slovak tenses Doučovanie maturita anglická konverzácia Skúšky z jazyka
Návrat na obsah