Učenie angličtiny hrou - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Učenie angličtiny hrou

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v výučba, doučovanie ·
Tags: hrapriučenísa
Hry pre deti pri výučbe angličtiny

Deti sa radi pri učení hrajú tak si pozrieme zopár hier, ktoré môžu použiť rodičia ale aj
učitelia, ktorí nikdy neučili menšie deti.

Doplňovanie slov do viet

My name is:. ....................................... The name of my father is : ...................................
Volám sa:                                               Môj otec sa volá:
The colour of my hair is : ............................... My school adress: .....................................
Farba mojich očí je : .......................... Adresa školy: .............................

Spájanie anglického výrazu so slovenským

Deti tieto výrazy môžu spájať ceruzkou alebo si ich potom napísať vedľa seba.

Hello.     Dobrú noc.
Good afternoon.      Ahoj.
Hi.                Dobré ráno.
Good night.      Dobré popoludnie.
See you.        Dovidenia.
Bye- bye.       Uvidíme sa.
Oprav chyby
Tu deti budú musieť či dané slovné spojenia prepísať alebo prečiarknuť to čo je nesprávne napísané.

An dolls    four and dolls     an pigs   an pens
Prelož do slovenčiny

Pre lepšie preloženie môže byť toto cvičenie aj s obrázkom.

A nose ............. a mouth ................ a finger .............. a hand ................

Dopĺňanie hlások

Môžeme použiť obrázky a slovíčka, kde sú vynechané hlásky, ktoré musia deti doplniť ale môžeme to
robiť aj bez obrázka.

P_ G     H_ N     D_ G    C_ T    D _ CK    FR _ G    B_ T

Slová opačného významu

Deti budú spájať dvojice slov, ktoré majú opačný význam, napr. z týchto slov.

happy   horrible   hot   white   sad   young   big  slow  old  small  left  easy  right
up  new  down  black  old  fast  cold  lovely  difficult


Mesačné príspevky
Oblaky
English for everyday life výučba, učenie sa, anketa metódy výučby Slovak dialogue angličtina pre obchod anglické skratky english for travelling anglická gramatika verbs with prepositions maturita gramatika Anglické slovesá Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite Metódy výučby Business English tipy ako sa učiť jazyk Slovak cases slovenské nárečia, slovensko Anglické frázové slovesá význam slov anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky Doučovanie vetná skladba metódy, vzdelávanie, anglická konverzácia slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie Anglická gramatika doučovanie angličtina Slovak tenses anglická výslovnosť slovak for foreigners, time Slovak dialogues Druhy viet English in use slohové útvary priama metóda Anglické prídavné mená Slovak questions rečnícky štýl slovné spojenia prekladateľstvo Gerundium Slovenská literatúra Anglické zámená Specialized English reparát Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta výučba, doučovanie teória literatúry pohovor v angličtine Slovak grammar angličtina pre lekárov Slovak nouns Slovak sentences slovak for foreigners obchodná angličtina English grammar Medical Slovak prídavné mená frázové slovesá Súdny preklad anglické časy Slovak conversation učenie sa anglické opozitá slovenská gramatika Slovak for foreigners Slovenský jazyk Anglické frázy Skúšky z jazyka Angličtina pre každú situáciu Anglické frazálne slovesá Vetná skladba Typy angličtiny
Návrat na obsah