Učenie angličtiny hrou - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Učenie angličtiny hrou

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v výučba, doučovanie ·
Tags: hrapriučenísa
Hry pre deti pri výučbe angličtiny

Deti sa radi pri učení hrajú tak si pozrieme zopár hier, ktoré môžu použiť rodičia ale aj
učitelia, ktorí nikdy neučili menšie deti.

Doplňovanie slov do viet

My name is:. ....................................... The name of my father is : ...................................
Volám sa:                                               Môj otec sa volá:
The colour of my hair is : ............................... My school adress: .....................................
Farba mojich očí je : .......................... Adresa školy: .............................

Spájanie anglického výrazu so slovenským

Deti tieto výrazy môžu spájať ceruzkou alebo si ich potom napísať vedľa seba.

Hello.     Dobrú noc.
Good afternoon.      Ahoj.
Hi.                Dobré ráno.
Good night.      Dobré popoludnie.
See you.        Dovidenia.
Bye- bye.       Uvidíme sa.
Oprav chyby
Tu deti budú musieť či dané slovné spojenia prepísať alebo prečiarknuť to čo je nesprávne napísané.

An dolls    four and dolls     an pigs   an pens
Prelož do slovenčiny

Pre lepšie preloženie môže byť toto cvičenie aj s obrázkom.

A nose ............. a mouth ................ a finger .............. a hand ................

Dopĺňanie hlások

Môžeme použiť obrázky a slovíčka, kde sú vynechané hlásky, ktoré musia deti doplniť ale môžeme to
robiť aj bez obrázka.

P_ G     H_ N     D_ G    C_ T    D _ CK    FR _ G    B_ T

Slová opačného významu

Deti budú spájať dvojice slov, ktoré majú opačný význam, napr. z týchto slov.

happy   horrible   hot   white   sad   young   big  slow  old  small  left  easy  right
up  new  down  black  old  fast  cold  lovely  difficult


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frazálne slovesá Slovak sentences Slovak grammar Anglické frázy priama metóda slovenská literatúra Jednoduchá veta vetná skladba maturita anglická výslovnosť anglické opozitá prekladateľstvo Motivácia English in use rečnícky štýl význam slov a ich použite Vetná skladba výučba, doučovanie Slovenská literatúra Slovak dialogues učenie sa Anglické frázové slovesá anglické časy Anglické nepravidelné slovesá Súdny preklad Anglické zámená angličtina Skúšky z jazyka teória literatúry doučovanie anglické skratky Slovak word formation prídavné mená verbs with prepositions Slovak dialogue Business English Doučovanie obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie anglická gramatika Slovak vocabulary slovak for foreigners Druhy viet slovak for foreigners, time výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia Anglická gramatika english for travelling Slovak for foreigners angličtina pre obchod Slovak tenses Anglické slovesá metódy, vzdelávanie, reparát English grammar metódy výučby, jazyky slovenská gramatika English for everyday life Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners, comparison of adjectives frázové slovesá Medical Slovak slohové útvary Typy angličtiny pohovor v angličtine Slovak conversation Anglické prídavné mená Slovak questions gramatika tipy ako sa učiť jazyk Metódy výučby význam slov Slovenská gramatika Slovak cases slovné spojenia Specialized English slovenské nárečia, slovensko anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre lekárov metódy výučby Gerundium Slovenský jazyk Slovak nouns
Návrat na obsah