Učíte sa jazyky efektívne ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Učíte sa jazyky efektívne ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v metódy, vzdelávanie, ·
Tags: učenie
Chyby, ktoré robia študenti pri učení sa jazykov

Na to aby ste sa naučili úspešne jazyk by ste sa mali vyvarovať týchto chýb, mnohé z nich robia
neúspešní študenti.

Ak sa chcete učiť cudzí jazyk tak by ste mali mať na to nejaký dôvod, pretože ak ho nemáte, tak to
veľmi ľahko a rýchlo zabalíte a prestanete sa učiť.

Niečo by ste si mali aj o jazyku zistiť, aby ste neboli prekvapený, že sa nedá len tak naučiť.

Je dobré sa poradiť s učiteľom jazykov alebo s niekým, kto ten jazyk už vie, pretože ak to neurobíte,
tak vás pokrok nebude taký aký by mohol byť.

Veľa študentov má nereálne ciele, uvediem príklad neviem nič a chcem sa jazyk naučiť za niekoľko
týždňov alebo mesiacov, čo sa určite nedá.

Študenti sa veľmi rýchlo vzdávajú ak im niečo nejde na prvý krát ale učenie je o tom, že vždy budete
robiť chyby.

Učiť sa jazyk je dôležité pravidelne, inak to všetko veľmi rýchlo zabudnete, teda neučte sa nárazovo,
to fakt nemá význam.

Neučte sa len gramatiku ale starajte sa o to aby ste sa učili každú časť jazyka rovnomerne, inak sa
vám môže stať, že budete vedieť len gramatiku ale hovoriť nebudete nikdy.

Študenti nevyužívajú všetky zdroje, ktoré by mohli použiť, čo má za následok, že sa pri učení sa nudia
a môžu kvôli tomu aj skončiť.

Veľa krát som sa stretol s tým, že študent podľahnú nezmyselnej reklame, kde im sľubujú, že ich
naučia jazyk za chvíľu, takto to nefunguje, učenie sa jazyka je dennodenné drina, ktorú ak
nepodstúpite, tak nebudete nikdy napredovať.

Veľa študentov sa hanbí komunikovať v cudzom jazyku, pretože sa obávajú chýb, ktoré urobia, tiež by
som pripomenul, že sme len všetci ľudia a cudzinci ak vám nerozumejú tak sa spýtajú ešte raz alebo
vás opravia.

Študenti nie sú denne v kontakte s jazykom, čo môže mať za následky zabúdanie toho čo už vedia,
každý deň si treba niečo prečítať, písať alebo komunikovať v danom jazyku.

Tých chýb je určite ešte viac, takže sa ospravedlňujem ak som nespomenul úplne všetky.


Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby, jazyky reparát slohové útvary anglické časy Slovak verbs význam slov Anglické prídavné mená slovné spojenia Slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English Súdny preklad Skúšky z jazyka English for everyday life obchodná angličtina metódy, vzdelávanie, Slovak tenses anglická konverzácia Motivácia Spisovná slovenčina anglická výslovnosť Doučovanie anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre obchod prekladateľstvo Slovak dialogue frázové slovesá Anglická gramatika gramatika Gerundium Predminulý priebehový čas Vetná skladba Slovenská gramatika Slovak dialogues Angličtina pre každú situáciu slovenská literatúra Typy angličtiny metódy výučby Slovak cases výučba, učenie sa, anketa Slovak sentences Jednoduchá veta Anglické frázové slovesá Anglické slovesá Slovak slang učenie sa pomôcky k učeniu sa English in use prídavné mená verbs with prepositions english for travelling teória literatúry Slovak for foreigners Slovak vocabulary výučba, doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Slovak conversation Business English slovenská gramatika Slovak questions Angličtina pre špecifické situácie anglická gramatika slovak for foreigners anglické opozitá maturita English grammar doučovanie Slovak pronunciation priama metóda tipy ako sa učiť jazyk Metódy výučby slovak for foreigners, time význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie Anglické frazálne slovesá Slovenský jazyk vetná skladba Slovak grammar pohovor v angličtine angličtina Druhy viet anglické skratky Anglické zámená Slovak nouns Medical Slovak Slovak word formation slovenské nárečia, slovensko Anglické frázy rečnícky štýl angličtina pre lekárov
Návrat na obsah