Učíte sa jazyky efektívne ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Učíte sa jazyky efektívne ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v metódy, vzdelávanie, ·
Tags: učenie
Chyby, ktoré robia študenti pri učení sa jazykov

Na to aby ste sa naučili úspešne jazyk by ste sa mali vyvarovať týchto chýb, mnohé z nich robia
neúspešní študenti.

Ak sa chcete učiť cudzí jazyk tak by ste mali mať na to nejaký dôvod, pretože ak ho nemáte, tak to
veľmi ľahko a rýchlo zabalíte a prestanete sa učiť.

Niečo by ste si mali aj o jazyku zistiť, aby ste neboli prekvapený, že sa nedá len tak naučiť.

Je dobré sa poradiť s učiteľom jazykov alebo s niekým, kto ten jazyk už vie, pretože ak to neurobíte,
tak vás pokrok nebude taký aký by mohol byť.

Veľa študentov má nereálne ciele, uvediem príklad neviem nič a chcem sa jazyk naučiť za niekoľko
týždňov alebo mesiacov, čo sa určite nedá.

Študenti sa veľmi rýchlo vzdávajú ak im niečo nejde na prvý krát ale učenie je o tom, že vždy budete
robiť chyby.

Učiť sa jazyk je dôležité pravidelne, inak to všetko veľmi rýchlo zabudnete, teda neučte sa nárazovo,
to fakt nemá význam.

Neučte sa len gramatiku ale starajte sa o to aby ste sa učili každú časť jazyka rovnomerne, inak sa
vám môže stať, že budete vedieť len gramatiku ale hovoriť nebudete nikdy.

Študenti nevyužívajú všetky zdroje, ktoré by mohli použiť, čo má za následok, že sa pri učení sa nudia
a môžu kvôli tomu aj skončiť.

Veľa krát som sa stretol s tým, že študent podľahnú nezmyselnej reklame, kde im sľubujú, že ich
naučia jazyk za chvíľu, takto to nefunguje, učenie sa jazyka je dennodenné drina, ktorú ak
nepodstúpite, tak nebudete nikdy napredovať.

Veľa študentov sa hanbí komunikovať v cudzom jazyku, pretože sa obávajú chýb, ktoré urobia, tiež by
som pripomenul, že sme len všetci ľudia a cudzinci ak vám nerozumejú tak sa spýtajú ešte raz alebo
vás opravia.

Študenti nie sú denne v kontakte s jazykom, čo môže mať za následky zabúdanie toho čo už vedia,
každý deň si treba niečo prečítať, písať alebo komunikovať v danom jazyku.

Tých chýb je určite ešte viac, takže sa ospravedlňujem ak som nespomenul úplne všetky.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglická konverzácia slovné spojenia vetná skladba Typy angličtiny Slovak dialogue slovenská literatúra rečnícky štýl Súdny preklad Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenský jazyk maturita English in use Slovak conversation slovenské nárečia, slovensko Slovenská literatúra priama metóda Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázové slovesá angličtina pre obchod tipy ako sa učiť jazyk význam slov a ich použite frázové slovesá Business English Anglická gramatika Gerundium anglické opozitá význam slov prídavné mená slovenská gramatika Slovak vocabulary Slovak dialogues angličtina Medical Slovak Slovak grammar slovak for foreigners anglické skratky anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia Druhy viet výučba, doučovanie slovak for foreigners, time Anglické frazálne slovesá Doučovanie pohovor v angličtine výučba, učenie sa, anketa Vetná skladba učenie sa English for everyday life obchodná angličtina metódy, vzdelávanie, Slovak sentences Slovenská gramatika Predminulý priebehový čas Anglické frázy anglické časy anglická výslovnosť Skúšky z jazyka Slovak nouns gramatika doučovanie angličtina pre lekárov Anglické slovesá Slovak tenses Anglické prídavné mená Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie Specialized English Slovak cases metódy výučby, jazyky english for travelling reparát prekladateľstvo teória literatúry Angličtina pre každú situáciu metódy výučby Metódy výučby English grammar verbs with prepositions Slovak questions slohové útvary Slovak for foreigners Anglické zámená
Návrat na obsah