Úspech na maturite - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Úspech na maturite

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v maturita ·
Tags: skúšky
Ako sa pripraviť na maturitu ?

Maturita nie je jednoduchá skúška a preto by ste si mali nechať dosť času na to aby ste to všetko stihli
teda učte sa každý deň a nie len týždeň pred maturitou.

Rozdeľte si učivo na menšie celky, nebude sa vám potom zdať, teda ak jeden celok preberiete, že
toho nie je až tak veľa.

Nájdite si literatúru, z ktorej sa budete učiť však, pretože hľadať veci na poslednú chvíľu, nie je ten
najlepší spôsob ako sa učiť a hlavne vás to dostane do stresu.

Využite všetky zdroje, okrem kníh či učebníc je tu aj internet, ktorý vám môže veľmi dobre pomôcť pri
hľadaní toho, čo ste v knihách nenašli.

Pri učení sa použite myšlienkové mapy, tiež si môžete urobiť svoje poznámky, z toho, čo sa učíte,
prípadne si urobte aj ťahák.

Nechajte sa preskúšať niekým, môže to byť niekto z rodiny alebo spolužiak, či kamarát.

Použite úplne každý možný spôsob učenia sa, ktorý poznáte, nikdy neviete, čo vám najviac pomôže.

Nehovorte o tom, čo sa máte učiť ale učte sa to, pretože veľa študentov len rozpráva o tom čo sa
musia učiť namiesto toho aby sa reálne učili a tým strácajú veľa času.

Vytvorte si pohodu pri učení sa, u každého to znamená niečo iné, takže moja rada znie neučte sa
v strese.

Ak niečo neviete tak sa poraďte so spolužiakmi, prípadne aj s učiteľom, nehanbite sa za to, že niečo
neviete, nikto predsa nevie úplne všetko.

Využite knižnice, ak neviete čo kde hľadať, sú tam pracovníci, ktorí tam nájdu to čo potrebujete za
vás.

Diskutujte so spolužiakmi ak nemáte v niečom jasno, áno každý vieme niečo a keď si to samy sebe
vysvetlíte tak to určite aj pochopíte.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská gramatika verbs with prepositions učenie sa teória literatúry anglické opozitá frázové slovesá Druhy viet English for everyday life Slovak nouns angličtina pre obchod prekladateľstvo Slovak dialogue anglické časy Slovenská literatúra priama metóda anglická gramatika Business English Medical Slovak Anglická gramatika význam slov metódy, vzdelávanie, Motivácia Jednoduchá veta Slovak dialogues Metódy výučby Slovak tenses Slovak grammar prídavné mená vetná skladba slovné spojenia Slovak word formation význam slov a ich použite Slovenský jazyk anglické skratky angličtina pre lekárov Slovak vocabulary English grammar výučba, doučovanie metódy výučby english for travelling pohovor v angličtine Skúšky z jazyka výučba, učenie sa, anketa obchodná angličtina Slovak sentences Vetná skladba Gerundium slohové útvary anglická výslovnosť Typy angličtiny angličtina slovak for foreigners, time Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners Anglické slovesá Slovak conversation rečnícky štýl Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia Anglické zámená Slovak questions Doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases Súdny preklad maturita metódy výučby, jazyky Anglické prídavné mená English in use slovenská literatúra Anglické frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko slovenská gramatika Angličtina pre každú situáciu doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Specialized English Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives reparát gramatika Predminulý priebehový čas
Návrat na obsah