Úspech na maturite - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Úspech na maturite

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v maturita ·
Tags: skúšky
Ako sa pripraviť na maturitu ?

Maturita nie je jednoduchá skúška a preto by ste si mali nechať dosť času na to aby ste to všetko stihli
teda učte sa každý deň a nie len týždeň pred maturitou.

Rozdeľte si učivo na menšie celky, nebude sa vám potom zdať, teda ak jeden celok preberiete, že
toho nie je až tak veľa.

Nájdite si literatúru, z ktorej sa budete učiť však, pretože hľadať veci na poslednú chvíľu, nie je ten
najlepší spôsob ako sa učiť a hlavne vás to dostane do stresu.

Využite všetky zdroje, okrem kníh či učebníc je tu aj internet, ktorý vám môže veľmi dobre pomôcť pri
hľadaní toho, čo ste v knihách nenašli.

Pri učení sa použite myšlienkové mapy, tiež si môžete urobiť svoje poznámky, z toho, čo sa učíte,
prípadne si urobte aj ťahák.

Nechajte sa preskúšať niekým, môže to byť niekto z rodiny alebo spolužiak, či kamarát.

Použite úplne každý možný spôsob učenia sa, ktorý poznáte, nikdy neviete, čo vám najviac pomôže.

Nehovorte o tom, čo sa máte učiť ale učte sa to, pretože veľa študentov len rozpráva o tom čo sa
musia učiť namiesto toho aby sa reálne učili a tým strácajú veľa času.

Vytvorte si pohodu pri učení sa, u každého to znamená niečo iné, takže moja rada znie neučte sa
v strese.

Ak niečo neviete tak sa poraďte so spolužiakmi, prípadne aj s učiteľom, nehanbite sa za to, že niečo
neviete, nikto predsa nevie úplne všetko.

Využite knižnice, ak neviete čo kde hľadať, sú tam pracovníci, ktorí tam nájdu to čo potrebujete za
vás.

Diskutujte so spolužiakmi ak nemáte v niečom jasno, áno každý vieme niečo a keď si to samy sebe
vysvetlíte tak to určite aj pochopíte.


Mesačné príspevky
Oblaky
frázové slovesá angličtina pre lekárov Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenský jazyk vetná skladba Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia Anglická gramatika anglické opozitá angličtina pre obchod Slovak tenses prídavné mená Slovak dialogues slovenské nárečia, slovensko Anglické prídavné mená teória literatúry reparát doučovanie anglické skratky Anglické slovesá anglické časy metódy výučby, jazyky english for travelling Predminulý priebehový čas výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners slovak for foreigners, time Slovak nouns Typy angličtiny prekladateľstvo Skúšky z jazyka Slovak questions význam slov a ich použite Slovak sentences Súdny preklad Slovak word formation Slovenská gramatika Slovenská literatúra Slovak cases Metódy výučby Anglické frázy Slovak verbs Anglické frázové slovesá Slovak slang Motivácia English in use slovné spojenia Gerundium verbs with prepositions anglická gramatika Slovak for foreigners Anglické zámená Angličtina pre špecifické situácie priama metóda rečnícky štýl anglicko - slovenská konverzácia výučba, doučovanie význam slov Angličtina pre každú situáciu metódy, vzdelávanie, tipy ako sa učiť jazyk Spisovná slovenčina Business English anglická výslovnosť Slovak vocabulary angličtina Nepravidelné stupňovanie Jednoduchá veta Slovak grammar učenie sa pohovor v angličtine slohové útvary Doučovanie gramatika Slovak dialogue Medical Slovak pomôcky k učeniu sa Anglické frazálne slovesá English for everyday life obchodná angličtina Slovak conversation maturita metódy výučby Specialized English Vetná skladba English grammar slovenská gramatika Druhy viet slovenská literatúra
Návrat na obsah