Úspech na maturite - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Úspech na maturite

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v maturita ·
Tags: skúšky
Ako sa pripraviť na maturitu ?

Maturita nie je jednoduchá skúška a preto by ste si mali nechať dosť času na to aby ste to všetko stihli
teda učte sa každý deň a nie len týždeň pred maturitou.

Rozdeľte si učivo na menšie celky, nebude sa vám potom zdať, teda ak jeden celok preberiete, že
toho nie je až tak veľa.

Nájdite si literatúru, z ktorej sa budete učiť však, pretože hľadať veci na poslednú chvíľu, nie je ten
najlepší spôsob ako sa učiť a hlavne vás to dostane do stresu.

Využite všetky zdroje, okrem kníh či učebníc je tu aj internet, ktorý vám môže veľmi dobre pomôcť pri
hľadaní toho, čo ste v knihách nenašli.

Pri učení sa použite myšlienkové mapy, tiež si môžete urobiť svoje poznámky, z toho, čo sa učíte,
prípadne si urobte aj ťahák.

Nechajte sa preskúšať niekým, môže to byť niekto z rodiny alebo spolužiak, či kamarát.

Použite úplne každý možný spôsob učenia sa, ktorý poznáte, nikdy neviete, čo vám najviac pomôže.

Nehovorte o tom, čo sa máte učiť ale učte sa to, pretože veľa študentov len rozpráva o tom čo sa
musia učiť namiesto toho aby sa reálne učili a tým strácajú veľa času.

Vytvorte si pohodu pri učení sa, u každého to znamená niečo iné, takže moja rada znie neučte sa
v strese.

Ak niečo neviete tak sa poraďte so spolužiakmi, prípadne aj s učiteľom, nehanbite sa za to, že niečo
neviete, nikto predsa nevie úplne všetko.

Využite knižnice, ak neviete čo kde hľadať, sú tam pracovníci, ktorí tam nájdu to čo potrebujete za
vás.

Diskutujte so spolužiakmi ak nemáte v niečom jasno, áno každý vieme niečo a keď si to samy sebe
vysvetlíte tak to určite aj pochopíte.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue English grammar Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners English for everyday life gramatika angličtina pre obchod Slovak questions pohovor v angličtine slovenská literatúra anglické skratky Gerundium Slovak dialogues Slovenská literatúra Slovak vocabulary anglická výslovnosť Slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners Anglické frázové slovesá Metódy výučby slovenské nárečia, slovensko Medical Slovak anglicko - slovenská konverzácia význam slov a ich použite tipy ako sa učiť jazyk Anglická gramatika vetná skladba Slovak cases angličtina anglická konverzácia obchodná angličtina učenie sa frázové slovesá verbs with prepositions Nepravidelné stupňovanie Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu Anglické prídavné mená reparát Anglické zámená význam slov Slovak grammar slohové útvary Druhy viet metódy výučby Súdny preklad slovak for foreigners, time prídavné mená Jednoduchá veta English in use teória literatúry Vetná skladba slovenská gramatika Skúšky z jazyka angličtina pre lekárov Slovak nouns slovné spojenia prekladateľstvo Predminulý priebehový čas Business English Slovak conversation výučba, doučovanie Slovenský jazyk anglické opozitá Anglické slovesá Slovak tenses Anglické nepravidelné slovesá english for travelling Specialized English maturita Doučovanie doučovanie metódy výučby, jazyky rečnícky štýl anglická gramatika priama metóda výučba, učenie sa, anketa anglické časy Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak sentences Anglické frázy
Návrat na obsah