Úspech na maturite - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Úspech na maturite

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v maturita ·
Tags: skúšky
Ako sa pripraviť na maturitu ?

Maturita nie je jednoduchá skúška a preto by ste si mali nechať dosť času na to aby ste to všetko stihli
teda učte sa každý deň a nie len týždeň pred maturitou.

Rozdeľte si učivo na menšie celky, nebude sa vám potom zdať, teda ak jeden celok preberiete, že
toho nie je až tak veľa.

Nájdite si literatúru, z ktorej sa budete učiť však, pretože hľadať veci na poslednú chvíľu, nie je ten
najlepší spôsob ako sa učiť a hlavne vás to dostane do stresu.

Využite všetky zdroje, okrem kníh či učebníc je tu aj internet, ktorý vám môže veľmi dobre pomôcť pri
hľadaní toho, čo ste v knihách nenašli.

Pri učení sa použite myšlienkové mapy, tiež si môžete urobiť svoje poznámky, z toho, čo sa učíte,
prípadne si urobte aj ťahák.

Nechajte sa preskúšať niekým, môže to byť niekto z rodiny alebo spolužiak, či kamarát.

Použite úplne každý možný spôsob učenia sa, ktorý poznáte, nikdy neviete, čo vám najviac pomôže.

Nehovorte o tom, čo sa máte učiť ale učte sa to, pretože veľa študentov len rozpráva o tom čo sa
musia učiť namiesto toho aby sa reálne učili a tým strácajú veľa času.

Vytvorte si pohodu pri učení sa, u každého to znamená niečo iné, takže moja rada znie neučte sa
v strese.

Ak niečo neviete tak sa poraďte so spolužiakmi, prípadne aj s učiteľom, nehanbite sa za to, že niečo
neviete, nikto predsa nevie úplne všetko.

Využite knižnice, ak neviete čo kde hľadať, sú tam pracovníci, ktorí tam nájdu to čo potrebujete za
vás.

Diskutujte so spolužiakmi ak nemáte v niečom jasno, áno každý vieme niečo a keď si to samy sebe
vysvetlíte tak to určite aj pochopíte.


Mesačné príspevky
Oblaky
Metódy výučby reparát gramatika význam slov anglická konverzácia tipy ako sa učiť jazyk Skúšky z jazyka english for travelling výučba, učenie sa, anketa angličtina pre lekárov anglická gramatika Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo Anglické frázy Slovenská literatúra Typy angličtiny výučba, doučovanie anglické časy metódy, vzdelávanie, Slovak phrases doučovanie verbs with prepositions Slovak word formation Slovak slang Vetná skladba Slovak nouns Gerundium učenie sa Doučovanie prídavné mená Slovenská gramatika Slovak questions vetná skladba Predminulý priebehový čas Anglické prídavné mená Slovak verbs anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses maturita English for everyday life Slovak cases anglické opozitá Angličtina pre špecifické situácie Business English Angličtina pre každú situáciu English in use Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické skratky Slovak conversation rečnícky štýl metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie priama metóda Anglické frázové slovesá Anglické zámená slohové útvary Medical Slovak angličtina pre obchod slovenská gramatika obchodná angličtina metódy výučby slovné spojenia Motivácia English grammar slovak for foreigners, time Súdny preklad Spisovná slovenčina Slovak vocabulary význam slov a ich použite Anglické nepravidelné slovesá Slovak sentences slovak for foreigners Slovak pronunciation Specialized English pohovor v angličtine Anglická gramatika Obchodná angličtina teória literatúry Slovak grammar Slovak dialogue Slovak for foreigners Druhy viet pomôcky k učeniu sa Slovak dialogues Slovenský jazyk frázové slovesá anglická výslovnosť angličtina Anglické slovesá slovenská literatúra Jednoduchá veta slovenské nárečia, slovensko
Návrat na obsah