Úspech na maturite - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Úspech na maturite

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v maturita ·
Tags: skúšky
Ako sa pripraviť na maturitu ?

Maturita nie je jednoduchá skúška a preto by ste si mali nechať dosť času na to aby ste to všetko stihli
teda učte sa každý deň a nie len týždeň pred maturitou.

Rozdeľte si učivo na menšie celky, nebude sa vám potom zdať, teda ak jeden celok preberiete, že
toho nie je až tak veľa.

Nájdite si literatúru, z ktorej sa budete učiť však, pretože hľadať veci na poslednú chvíľu, nie je ten
najlepší spôsob ako sa učiť a hlavne vás to dostane do stresu.

Využite všetky zdroje, okrem kníh či učebníc je tu aj internet, ktorý vám môže veľmi dobre pomôcť pri
hľadaní toho, čo ste v knihách nenašli.

Pri učení sa použite myšlienkové mapy, tiež si môžete urobiť svoje poznámky, z toho, čo sa učíte,
prípadne si urobte aj ťahák.

Nechajte sa preskúšať niekým, môže to byť niekto z rodiny alebo spolužiak, či kamarát.

Použite úplne každý možný spôsob učenia sa, ktorý poznáte, nikdy neviete, čo vám najviac pomôže.

Nehovorte o tom, čo sa máte učiť ale učte sa to, pretože veľa študentov len rozpráva o tom čo sa
musia učiť namiesto toho aby sa reálne učili a tým strácajú veľa času.

Vytvorte si pohodu pri učení sa, u každého to znamená niečo iné, takže moja rada znie neučte sa
v strese.

Ak niečo neviete tak sa poraďte so spolužiakmi, prípadne aj s učiteľom, nehanbite sa za to, že niečo
neviete, nikto predsa nevie úplne všetko.

Využite knižnice, ak neviete čo kde hľadať, sú tam pracovníci, ktorí tam nájdu to čo potrebujete za
vás.

Diskutujte so spolužiakmi ak nemáte v niečom jasno, áno každý vieme niečo a keď si to samy sebe
vysvetlíte tak to určite aj pochopíte.


Mesačné príspevky
Oblaky
English grammar Specialized English význam slov Medical Slovak reparát metódy, vzdelávanie, anglická výslovnosť doučovanie Jednoduchá veta Anglické nepravidelné slovesá anglické časy Predminulý priebehový čas Slovak sentences Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické zámená Slovak dialogue anglicko - slovenská konverzácia frázové slovesá slovné spojenia Nepravidelné stupňovanie Slovak nouns obchodná angličtina maturita rečnícky štýl anglické opozitá english for travelling Slovak tenses slovenská literatúra English in use Anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa Anglické frázy prekladateľstvo anglické skratky Slovak questions English for everyday life teória literatúry gramatika Slovak conversation slovak for foreigners, time prídavné mená metódy výučby, jazyky význam slov a ich použite učenie sa Slovak for foreigners Anglické frázové slovesá angličtina pre lekárov slovak for foreigners angličtina Angličtina pre každú situáciu Vetná skladba metódy výučby verbs with prepositions slovenská gramatika anglická konverzácia Anglické frazálne slovesá pohovor v angličtine Slovenský jazyk priama metóda slohové útvary výučba, doučovanie anglická gramatika Slovak cases Metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Druhy viet Súdny preklad angličtina pre obchod Skúšky z jazyka Doučovanie Business English Slovak grammar Slovenská literatúra vetná skladba slovenské nárečia, slovensko Typy angličtiny
Návrat na obsah