Úspech na maturite - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Úspech na maturite

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v maturita ·
Tags: skúšky
Ako sa pripraviť na maturitu ?

Maturita nie je jednoduchá skúška a preto by ste si mali nechať dosť času na to aby ste to všetko stihli
teda učte sa každý deň a nie len týždeň pred maturitou.

Rozdeľte si učivo na menšie celky, nebude sa vám potom zdať, teda ak jeden celok preberiete, že
toho nie je až tak veľa.

Nájdite si literatúru, z ktorej sa budete učiť však, pretože hľadať veci na poslednú chvíľu, nie je ten
najlepší spôsob ako sa učiť a hlavne vás to dostane do stresu.

Využite všetky zdroje, okrem kníh či učebníc je tu aj internet, ktorý vám môže veľmi dobre pomôcť pri
hľadaní toho, čo ste v knihách nenašli.

Pri učení sa použite myšlienkové mapy, tiež si môžete urobiť svoje poznámky, z toho, čo sa učíte,
prípadne si urobte aj ťahák.

Nechajte sa preskúšať niekým, môže to byť niekto z rodiny alebo spolužiak, či kamarát.

Použite úplne každý možný spôsob učenia sa, ktorý poznáte, nikdy neviete, čo vám najviac pomôže.

Nehovorte o tom, čo sa máte učiť ale učte sa to, pretože veľa študentov len rozpráva o tom čo sa
musia učiť namiesto toho aby sa reálne učili a tým strácajú veľa času.

Vytvorte si pohodu pri učení sa, u každého to znamená niečo iné, takže moja rada znie neučte sa
v strese.

Ak niečo neviete tak sa poraďte so spolužiakmi, prípadne aj s učiteľom, nehanbite sa za to, že niečo
neviete, nikto predsa nevie úplne všetko.

Využite knižnice, ak neviete čo kde hľadať, sú tam pracovníci, ktorí tam nájdu to čo potrebujete za
vás.

Diskutujte so spolužiakmi ak nemáte v niečom jasno, áno každý vieme niečo a keď si to samy sebe
vysvetlíte tak to určite aj pochopíte.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy význam slov a ich použite výučba, učenie sa, anketa anglické skratky Slovak cases obchodná angličtina Anglické frázové slovesá gramatika verbs with prepositions Slovak grammar výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, frázové slovesá Slovak conversation Gerundium Typy angličtiny prídavné mená priama metóda vetná skladba prekladateľstvo anglické opozitá Jednoduchá veta Medical Slovak Anglické nepravidelné slovesá význam slov pohovor v angličtine anglická gramatika doučovanie učenie sa English for everyday life Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners slovné spojenia Anglické frázy Anglická gramatika slovak for foreigners Slovenský jazyk Skúšky z jazyka angličtina pre obchod Slovak tenses Business English english for travelling English in use Slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá angličtina pre lekárov teória literatúry Slovak dialogue slovenská literatúra Metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak sentences angličtina Slovak questions Súdny preklad metódy výučby maturita rečnícky štýl Slovak nouns Slovak dialogues metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie anglicko - slovenská konverzácia English grammar reparát slovenská gramatika slovak for foreigners, time Druhy viet tipy ako sa učiť jazyk anglická výslovnosť Predminulý priebehový čas Doučovanie Specialized English slohové útvary slovenské nárečia, slovensko Vetná skladba anglická konverzácia Anglické zámená
Návrat na obsah