Viete správne vyslovovať v angličtine ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Viete správne vyslovovať v angličtine ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická výslovnosť ·
Tags: výslovnosťangličtina
Prečo a ako sa naučiť správnu anglickú výslovnosť ?

Dôvody prečo sa naučiť správnu výslovnosť v angličtine sú určite tieto.

1. Ak neviete správne slovíčko vysloviť ,tak vám aj keby moc chcel tak vám nerozumie nikto.
2. Môže sa vám stať, že dokonca aj niekoho urazíte a to len kvôli vlastnej nevedomosti.
3. Ak neviete správnu výslovnosť tak môže dôjsť k vtipným a niekedy až zaujímavým nedorozumeniam.
4. V tom najhoršom znení môžete mať problémy na úradoch alebo vám môže niekto urobiť niečo, čo by vás vôbec nepotešilo.

Ako sa teda učiť správnu výslovnosť ?

1. Učte sa od učiteľa, ktorému rozumejú aj cudzinci a nielen vy.
2. Bavte sa s cudzincami, aby ste si svoju výslovnosť aj precvičili, prípadne si
ju opravili.
3. Kúpte si nahrávky textov, ktoré nahrali rodení hovorcovia.
4. Ak chcete ísť napr. do USA alebo Veľkej Británie tak počúvajte nahrávky amerických alebo anglických rodených hovorcov.

Teda vždy sa snažte hovoriť tak aby ste mali prízvuk tej krajiny, v ktorej sa
nachádzate, aby ste sa nedostali do rôznych zábavných ale občas aj nepríjemných situácií.


Mesačné príspevky
Oblaky
doučovanie Slovak dialogues angličtina pre lekárov Slovak dialogue Slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie priama metóda reparát Specialized English Anglická gramatika Gerundium Súdny preklad teória literatúry pohovor v angličtine obchodná angličtina verbs with prepositions prídavné mená angličtina Angličtina pre každú situáciu anglické opozitá Vetná skladba Anglické zámená Slovak nouns Typy angličtiny anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners Anglické frazálne slovesá výučba, učenie sa, anketa anglické skratky vetná skladba slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk slovenské nárečia, slovensko učenie sa Doučovanie anglická výslovnosť Druhy viet Anglické slovesá Slovak sentences maturita Slovak questions metódy výučby slovné spojenia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenský jazyk angličtina pre obchod Anglické nepravidelné slovesá rečnícky štýl anglická konverzácia English in use Business English Predminulý priebehový čas English for everyday life Metódy výučby slohové útvary English grammar Medical Slovak anglické časy Skúšky z jazyka Slovak grammar Anglické prídavné mená gramatika english for travelling anglická gramatika slovak for foreigners, time Slovak conversation frázové slovesá Jednoduchá veta slovenská literatúra metódy výučby, jazyky výučba, doučovanie Slovak cases význam slov slovak for foreigners prekladateľstvo metódy, vzdelávanie, Slovak tenses Anglické frázové slovesá význam slov a ich použite Anglické frázy
Návrat na obsah