Viete správne vyslovovať v angličtine ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Viete správne vyslovovať v angličtine ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická výslovnosť ·
Tags: výslovnosťangličtina
Prečo a ako sa naučiť správnu anglickú výslovnosť ?

Dôvody prečo sa naučiť správnu výslovnosť v angličtine sú určite tieto.

1. Ak neviete správne slovíčko vysloviť ,tak vám aj keby moc chcel tak vám nerozumie nikto.
2. Môže sa vám stať, že dokonca aj niekoho urazíte a to len kvôli vlastnej nevedomosti.
3. Ak neviete správnu výslovnosť tak môže dôjsť k vtipným a niekedy až zaujímavým nedorozumeniam.
4. V tom najhoršom znení môžete mať problémy na úradoch alebo vám môže niekto urobiť niečo, čo by vás vôbec nepotešilo.

Ako sa teda učiť správnu výslovnosť ?

1. Učte sa od učiteľa, ktorému rozumejú aj cudzinci a nielen vy.
2. Bavte sa s cudzincami, aby ste si svoju výslovnosť aj precvičili, prípadne si
ju opravili.
3. Kúpte si nahrávky textov, ktoré nahrali rodení hovorcovia.
4. Ak chcete ísť napr. do USA alebo Veľkej Británie tak počúvajte nahrávky amerických alebo anglických rodených hovorcov.

Teda vždy sa snažte hovoriť tak aby ste mali prízvuk tej krajiny, v ktorej sa
nachádzate, aby ste sa nedostali do rôznych zábavných ale občas aj nepríjemných situácií.


Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre obchod metódy výučby, jazyky english for travelling slovné spojenia slovenská gramatika výučba, učenie sa, anketa slohové útvary anglicko - slovenská konverzácia prídavné mená pohovor v angličtine vetná skladba angličtina English for everyday life Slovak dialogues Slovak for foreigners význam slov a ich použite teória literatúry Slovak dialogue Specialized English Anglická gramatika Slovak questions slovenská literatúra anglické skratky Slovak conversation Slovak vocabulary Medical Slovak English grammar Anglické frázové slovesá verbs with prepositions pomôcky k učeniu sa prekladateľstvo Slovenská gramatika priama metóda slovak for foreigners, time gramatika Slovak grammar frázové slovesá Jednoduchá veta Spisovná slovenčina metódy výučby Anglické prídavné mená Slovak slang maturita Anglické frázy anglické časy Slovak word formation English in use doučovanie Motivácia Anglické zámená Metódy výučby Business English výučba, doučovanie Slovenská literatúra Slovenský jazyk Súdny preklad Anglické frazálne slovesá angličtina pre lekárov Slovak nouns Angličtina pre každú situáciu anglická výslovnosť Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny anglické opozitá Predminulý priebehový čas Slovak cases Gerundium slovenské nárečia, slovensko Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina význam slov anglická konverzácia Anglické slovesá slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, Vetná skladba Slovak pronunciation Nepravidelné stupňovanie Angličtina pre špecifické situácie anglická gramatika reparát tipy ako sa učiť jazyk Druhy viet Doučovanie Slovak tenses Slovak verbs Slovak sentences rečnícky štýl Skúšky z jazyka učenie sa
Návrat na obsah