Viete správne vyslovovať v angličtine ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Viete správne vyslovovať v angličtine ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická výslovnosť ·
Tags: výslovnosťangličtina
Prečo a ako sa naučiť správnu anglickú výslovnosť ?

Dôvody prečo sa naučiť správnu výslovnosť v angličtine sú určite tieto.

1. Ak neviete správne slovíčko vysloviť ,tak vám aj keby moc chcel tak vám nerozumie nikto.
2. Môže sa vám stať, že dokonca aj niekoho urazíte a to len kvôli vlastnej nevedomosti.
3. Ak neviete správnu výslovnosť tak môže dôjsť k vtipným a niekedy až zaujímavým nedorozumeniam.
4. V tom najhoršom znení môžete mať problémy na úradoch alebo vám môže niekto urobiť niečo, čo by vás vôbec nepotešilo.

Ako sa teda učiť správnu výslovnosť ?

1. Učte sa od učiteľa, ktorému rozumejú aj cudzinci a nielen vy.
2. Bavte sa s cudzincami, aby ste si svoju výslovnosť aj precvičili, prípadne si
ju opravili.
3. Kúpte si nahrávky textov, ktoré nahrali rodení hovorcovia.
4. Ak chcete ísť napr. do USA alebo Veľkej Británie tak počúvajte nahrávky amerických alebo anglických rodených hovorcov.

Teda vždy sa snažte hovoriť tak aby ste mali prízvuk tej krajiny, v ktorej sa
nachádzate, aby ste sa nedostali do rôznych zábavných ale občas aj nepríjemných situácií.


Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners, time Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá význam slov a ich použite Anglické zámená Slovak dialogue výučba, doučovanie slovenská literatúra prekladateľstvo Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk Medical Slovak Slovenská literatúra Slovak sentences Slovak cases vetná skladba Business English doučovanie Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov význam slov Skúšky z jazyka metódy, vzdelávanie, Slovak conversation metódy výučby slovné spojenia výučba, učenie sa, anketa slovenské nárečia, slovensko Doučovanie anglicko - slovenská konverzácia english for travelling anglická konverzácia Slovak questions Slovak dialogues anglické časy Gerundium teória literatúry metódy výučby, jazyky Anglické frazálne slovesá Druhy viet slovenská gramatika obchodná angličtina gramatika Typy angličtiny verbs with prepositions prídavné mená Anglické frázy reparát English for everyday life Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické nepravidelné slovesá Slovak grammar Specialized English frázové slovesá Vetná skladba Jednoduchá veta angličtina Anglická gramatika maturita Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners priama metóda English in use English grammar Súdny preklad anglická gramatika slohové útvary anglické opozitá Slovak nouns pohovor v angličtine učenie sa Angličtina pre každú situáciu anglická výslovnosť slovak for foreigners angličtina pre obchod Metódy výučby anglické skratky rečnícky štýl
Návrat na obsah