Viete správne vyslovovať v angličtine ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Viete správne vyslovovať v angličtine ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická výslovnosť ·
Tags: výslovnosťangličtina
Prečo a ako sa naučiť správnu anglickú výslovnosť ?

Dôvody prečo sa naučiť správnu výslovnosť v angličtine sú určite tieto.

1. Ak neviete správne slovíčko vysloviť ,tak vám aj keby moc chcel tak vám nerozumie nikto.
2. Môže sa vám stať, že dokonca aj niekoho urazíte a to len kvôli vlastnej nevedomosti.
3. Ak neviete správnu výslovnosť tak môže dôjsť k vtipným a niekedy až zaujímavým nedorozumeniam.
4. V tom najhoršom znení môžete mať problémy na úradoch alebo vám môže niekto urobiť niečo, čo by vás vôbec nepotešilo.

Ako sa teda učiť správnu výslovnosť ?

1. Učte sa od učiteľa, ktorému rozumejú aj cudzinci a nielen vy.
2. Bavte sa s cudzincami, aby ste si svoju výslovnosť aj precvičili, prípadne si
ju opravili.
3. Kúpte si nahrávky textov, ktoré nahrali rodení hovorcovia.
4. Ak chcete ísť napr. do USA alebo Veľkej Británie tak počúvajte nahrávky amerických alebo anglických rodených hovorcov.

Teda vždy sa snažte hovoriť tak aby ste mali prízvuk tej krajiny, v ktorej sa
nachádzate, aby ste sa nedostali do rôznych zábavných ale občas aj nepríjemných situácií.


Mesačné príspevky
Oblaky
prekladateľstvo Slovenská literatúra Slovak for foreigners vetná skladba Skúšky z jazyka english for travelling obchodná angličtina anglické časy angličtina Gerundium metódy, vzdelávanie, Súdny preklad slovak for foreigners Angličtina pre každú situáciu angličtina pre lekárov slovenská gramatika Anglické frázové slovesá slovenská literatúra výučba, doučovanie verbs with prepositions Anglické frazálne slovesá rečnícky štýl Slovak dialogue priama metóda frázové slovesá Typy angličtiny Specialized English Motivácia Anglické nepravidelné slovesá English for everyday life Slovak vocabulary výučba, učenie sa, anketa význam slov Nepravidelné stupňovanie anglické opozitá maturita Slovak questions slovenské nárečia, slovensko teória literatúry Anglické slovesá anglická gramatika Slovak dialogues English grammar Anglické frázy Slovak tenses slohové útvary anglická výslovnosť Slovak conversation angličtina pre obchod Jednoduchá veta Slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby Business English gramatika slovak for foreigners, time Slovenský jazyk anglické skratky Doučovanie anglicko - slovenská konverzácia English in use Medical Slovak reparát Anglické zámená Slovak sentences slovné spojenia učenie sa Druhy viet prídavné mená Slovak cases pohovor v angličtine Slovak grammar význam slov a ich použite Slovak for foreigners, comparison of adjectives Vetná skladba metódy výučby, jazyky doučovanie Slovak nouns anglická konverzácia Anglické prídavné mená Anglická gramatika Metódy výučby Predminulý priebehový čas
Návrat na obsah