Viete správne vyslovovať v angličtine ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Viete správne vyslovovať v angličtine ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická výslovnosť ·
Tags: výslovnosťangličtina
Prečo a ako sa naučiť správnu anglickú výslovnosť ?

Dôvody prečo sa naučiť správnu výslovnosť v angličtine sú určite tieto.

1. Ak neviete správne slovíčko vysloviť ,tak vám aj keby moc chcel tak vám nerozumie nikto.
2. Môže sa vám stať, že dokonca aj niekoho urazíte a to len kvôli vlastnej nevedomosti.
3. Ak neviete správnu výslovnosť tak môže dôjsť k vtipným a niekedy až zaujímavým nedorozumeniam.
4. V tom najhoršom znení môžete mať problémy na úradoch alebo vám môže niekto urobiť niečo, čo by vás vôbec nepotešilo.

Ako sa teda učiť správnu výslovnosť ?

1. Učte sa od učiteľa, ktorému rozumejú aj cudzinci a nielen vy.
2. Bavte sa s cudzincami, aby ste si svoju výslovnosť aj precvičili, prípadne si
ju opravili.
3. Kúpte si nahrávky textov, ktoré nahrali rodení hovorcovia.
4. Ak chcete ísť napr. do USA alebo Veľkej Británie tak počúvajte nahrávky amerických alebo anglických rodených hovorcov.

Teda vždy sa snažte hovoriť tak aby ste mali prízvuk tej krajiny, v ktorej sa
nachádzate, aby ste sa nedostali do rôznych zábavných ale občas aj nepríjemných situácií.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue teória literatúry gramatika Predminulý priebehový čas anglicko - slovenská konverzácia slohové útvary Anglické zámená Anglická gramatika English grammar obchodná angličtina metódy výučby English for everyday life angličtina English in use Doučovanie vetná skladba slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners Druhy viet Slovak cases rečnícky štýl Slovak grammar Angličtina pre každú situáciu Motivácia Slovak sentences tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie, anglické skratky Slovak vocabulary Anglické slovesá anglické opozitá anglická gramatika Slovak dialogues Slovak conversation Anglické prídavné mená slovenská gramatika slovenská literatúra verbs with prepositions význam slov a ich použite Slovenská gramatika Metódy výučby Medical Slovak anglické časy pohovor v angličtine výučba, doučovanie anglická konverzácia Anglické nepravidelné slovesá Gerundium Typy angličtiny Jednoduchá veta učenie sa Slovak for foreigners slovné spojenia maturita Slovenský jazyk Skúšky z jazyka význam slov angličtina pre lekárov Slovak word formation prídavné mená prekladateľstvo frázové slovesá Slovenská literatúra Business English Slovak questions Nepravidelné stupňovanie doučovanie Vetná skladba slovak for foreigners, time reparát Slovak tenses angličtina pre obchod metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns Specialized English priama metóda anglická výslovnosť Súdny preklad english for travelling Anglické frazálne slovesá Anglické frázy
Návrat na obsah