Všetko o spojkách - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Všetko o spojkách

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: spojkydelenie
Spojky a ich delenie

Dnes sa budem venovať spojkám a dozviete sa  čo sú to spojky a ako ich delíme a tiež si ich vymenujeme.

 
Spojky
 
Sú neohybné slová, ktorými vyjadrujeme vzťahy medzi slovami alebo vetami.

 
Delíme ich na :

 
Priraďovacie

 
Tieto spájajú rovnocenné vety a vetné členy.

 
Zlučovacie                   a, i aj, ani, tiež

 
Stupňovacie                ba, aj, ba ani, ba i

 
Odporovacie               a, ale, no, lež, však

 
Vylučovacie                alebo, či, buď

 
Príčinné                       lebo, však, teda

 
Dôsledkové                 tak, teda, preto, nuž

 
Podraďovacie

 
Spájajú vety a slová tak, že sú v podraďovacom vzťahu.

 
Delíme ich  na:

 
Základné :                že, aby, keď, ako, keby, pretože, hoci, keďže

 
Spojovacie výrazy:

 
Vzťažné zámená :            kto, čo, komu, ktorý, aký, čí

 
Príslovky :                         kde, kedy, ako, koľko


Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas Slovak conversation slovenská gramatika gramatika Anglické prídavné mená Medical Slovak Doučovanie Skúšky z jazyka anglická výslovnosť Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázy doučovanie anglické skratky metódy výučby Anglické zámená prekladateľstvo english for travelling metódy výučby, jazyky English grammar Slovenský jazyk English in use Anglické slovesá slovenské nárečia, slovensko Slovak tenses slovak for foreigners, time Slovak cases výučba, doučovanie Gerundium teória literatúry slovak for foreigners English for everyday life tipy ako sa učiť jazyk metódy, vzdelávanie, maturita Business English Anglické frazálne slovesá Slovak word formation verbs with prepositions angličtina pre lekárov priama metóda výučba, učenie sa, anketa slohové útvary reparát Slovak dialogues Druhy viet význam slov Slovak grammar vetná skladba Slovak for foreigners Vetná skladba rečnícky štýl Slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina Nepravidelné stupňovanie Anglické frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia Slovak questions prídavné mená význam slov a ich použite Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia Súdny preklad anglické opozitá Slovenská gramatika pohovor v angličtine slovenská literatúra Anglická gramatika Slovak sentences Typy angličtiny angličtina angličtina pre obchod frázové slovesá Slovak dialogue Slovak vocabulary učenie sa Specialized English slovné spojenia anglické časy Motivácia Jednoduchá veta Metódy výučby Slovak nouns anglická gramatika
Návrat na obsah