Všetko o spojkách - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Všetko o spojkách

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: spojkydelenie
Spojky a ich delenie

Dnes sa budem venovať spojkám a dozviete sa  čo sú to spojky a ako ich delíme a tiež si ich vymenujeme.

 
Spojky
 
Sú neohybné slová, ktorými vyjadrujeme vzťahy medzi slovami alebo vetami.

 
Delíme ich na :

 
Priraďovacie

 
Tieto spájajú rovnocenné vety a vetné členy.

 
Zlučovacie                   a, i aj, ani, tiež

 
Stupňovacie                ba, aj, ba ani, ba i

 
Odporovacie               a, ale, no, lež, však

 
Vylučovacie                alebo, či, buď

 
Príčinné                       lebo, však, teda

 
Dôsledkové                 tak, teda, preto, nuž

 
Podraďovacie

 
Spájajú vety a slová tak, že sú v podraďovacom vzťahu.

 
Delíme ich  na:

 
Základné :                že, aby, keď, ako, keby, pretože, hoci, keďže

 
Spojovacie výrazy:

 
Vzťažné zámená :            kto, čo, komu, ktorý, aký, čí

 
Príslovky :                         kde, kedy, ako, koľko


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázové slovesá teória literatúry metódy výučby, jazyky English grammar doučovanie výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie, verbs with prepositions Metódy výučby vetná skladba slovak for foreigners, time Slovenská gramatika Vetná skladba Slovenská literatúra maturita Jednoduchá veta Anglická gramatika anglická výslovnosť výučba, doučovanie reparát slohové útvary slovenské nárečia, slovensko Anglické frazálne slovesá Slovak tenses Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické prídavné mená Slovak questions slovak for foreigners Doučovanie Medical Slovak význam slov a ich použite Skúšky z jazyka angličtina pre lekárov Slovak sentences anglická konverzácia English for everyday life Slovak for foreigners priama metóda Slovak dialogue Anglické nepravidelné slovesá Anglické zámená angličtina Slovak cases prekladateľstvo Slovenský jazyk prídavné mená Slovak grammar rečnícky štýl Predminulý priebehový čas učenie sa anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby english for travelling slovenská gramatika slovenská literatúra obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu Business English Typy angličtiny slovné spojenia Slovak nouns Anglické frázy Anglické slovesá anglická gramatika English in use Druhy viet Súdny preklad význam slov anglické opozitá Gerundium pohovor v angličtine frázové slovesá gramatika Specialized English Motivácia tipy ako sa učiť jazyk anglické skratky Nepravidelné stupňovanie Slovak vocabulary angličtina pre obchod Slovak dialogues anglické časy Slovak conversation
Návrat na obsah