Všetko o spojkách - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Všetko o spojkách

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: spojkydelenie
Spojky a ich delenie

Dnes sa budem venovať spojkám a dozviete sa  čo sú to spojky a ako ich delíme a tiež si ich vymenujeme.

 
Spojky
 
Sú neohybné slová, ktorými vyjadrujeme vzťahy medzi slovami alebo vetami.

 
Delíme ich na :

 
Priraďovacie

 
Tieto spájajú rovnocenné vety a vetné členy.

 
Zlučovacie                   a, i aj, ani, tiež

 
Stupňovacie                ba, aj, ba ani, ba i

 
Odporovacie               a, ale, no, lež, však

 
Vylučovacie                alebo, či, buď

 
Príčinné                       lebo, však, teda

 
Dôsledkové                 tak, teda, preto, nuž

 
Podraďovacie

 
Spájajú vety a slová tak, že sú v podraďovacom vzťahu.

 
Delíme ich  na:

 
Základné :                že, aby, keď, ako, keby, pretože, hoci, keďže

 
Spojovacie výrazy:

 
Vzťažné zámená :            kto, čo, komu, ktorý, aký, čí

 
Príslovky :                         kde, kedy, ako, koľko


Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby, jazyky učenie sa význam slov a ich použite Slovak conversation slovenská gramatika Slovenský jazyk Slovak nouns Predminulý priebehový čas Súdny preklad Typy angličtiny Slovak dialogue pohovor v angličtine metódy výučby Anglické frázové slovesá slovak for foreigners, time slovné spojenia Specialized English Anglické nepravidelné slovesá anglicko - slovenská konverzácia anglické skratky doučovanie Slovak grammar angličtina pre obchod English for everyday life Business English tipy ako sa učiť jazyk english for travelling Slovak questions Gerundium anglická gramatika význam slov slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená Slovak tenses anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa priama metóda English in use Skúšky z jazyka gramatika Nepravidelné stupňovanie rečnícky štýl Vetná skladba Druhy viet slovenská literatúra Medical Slovak angličtina pre lekárov anglické časy slovak for foreigners výučba, doučovanie anglická výslovnosť slohové útvary Anglické frázy Angličtina pre každú situáciu frázové slovesá obchodná angličtina maturita prekladateľstvo anglická konverzácia Jednoduchá veta prídavné mená Slovak sentences angličtina metódy, vzdelávanie, verbs with prepositions Metódy výučby vetná skladba Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners Slovak dialogues Doučovanie Anglická gramatika reparát Slovenská literatúra Slovak cases English grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives teória literatúry
Návrat na obsah