Všetko o spojkách - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Všetko o spojkách

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: spojkydelenie
Spojky a ich delenie

Dnes sa budem venovať spojkám a dozviete sa  čo sú to spojky a ako ich delíme a tiež si ich vymenujeme.

 
Spojky
 
Sú neohybné slová, ktorými vyjadrujeme vzťahy medzi slovami alebo vetami.

 
Delíme ich na :

 
Priraďovacie

 
Tieto spájajú rovnocenné vety a vetné členy.

 
Zlučovacie                   a, i aj, ani, tiež

 
Stupňovacie                ba, aj, ba ani, ba i

 
Odporovacie               a, ale, no, lež, však

 
Vylučovacie                alebo, či, buď

 
Príčinné                       lebo, však, teda

 
Dôsledkové                 tak, teda, preto, nuž

 
Podraďovacie

 
Spájajú vety a slová tak, že sú v podraďovacom vzťahu.

 
Delíme ich  na:

 
Základné :                že, aby, keď, ako, keby, pretože, hoci, keďže

 
Spojovacie výrazy:

 
Vzťažné zámená :            kto, čo, komu, ktorý, aký, čí

 
Príslovky :                         kde, kedy, ako, koľko


Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina anglicko - slovenská konverzácia doučovanie vetná skladba Slovak grammar pohovor v angličtine Slovak nouns Jednoduchá veta angličtina pre lekárov slovenská literatúra obchodná angličtina gramatika Slovak questions Anglické frázy English for everyday life verbs with prepositions metódy, vzdelávanie, výučba, doučovanie Súdny preklad Slovak tenses anglické skratky Slovak conversation Druhy viet výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogues Anglická gramatika učenie sa prekladateľstvo frázové slovesá anglická výslovnosť slovné spojenia Typy angličtiny prídavné mená anglické časy Predminulý priebehový čas Anglické frázové slovesá Vetná skladba Slovenský jazyk význam slov a ich použite english for travelling slohové útvary význam slov Slovak for foreigners Medical Slovak Doučovanie Anglické zámená Angličtina pre každú situáciu Metódy výučby English in use anglická gramatika Slovenská literatúra slovenská gramatika Business English Specialized English Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá metódy výučby maturita metódy výučby, jazyky teória literatúry Anglické prídavné mená Gerundium anglické opozitá Nepravidelné stupňovanie Anglické slovesá angličtina pre obchod Slovak dialogue English grammar rečnícky štýl slovenské nárečia, slovensko tipy ako sa učiť jazyk reparát priama metóda slovak for foreigners Slovak cases Skúšky z jazyka anglická konverzácia Slovak sentences
Návrat na obsah