Vyjadrenie budúcnosti v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Vyjadrenie budúcnosti v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v gramatika ·
Tags: budúcičasangličtina
Rozdiel medzi budúcim časom / will/ a blízkym budúcim časom / going to/

Použitie will

Sue is talking to Jane.

Let´s have a party. That´s a great idea. We will invite a lot of people.
Používame will keď sa rozhodneme robiť niečo v čase rozprávania. Rozprávač sa ešte nerozhodol.
Párty je nový nápad.

Použitie going to

Later that day, Jane meets Dave.

Sue and I have decided to have a party. We are going to have a party.
Going to používame keď sme už rozhodnutí, že urobíme niečo. Jane sa už rozhodla, že pozve veľa ľudí predtým ako sa bavila s Davom.
Mesačné príspevky
Oblaky
rečnícky štýl slovenská gramatika obchodná angličtina Angličtina pre každú situáciu Súdny preklad Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English metódy, vzdelávanie, English grammar anglická gramatika Slovak dialogue angličtina Slovenská literatúra angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka tipy ako sa učiť jazyk Slovak cases Anglické frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia učenie sa Predminulý priebehový čas vetná skladba metódy výučby reparát Slovak dialogues Slovak questions English in use metódy výučby, jazyky prekladateľstvo teória literatúry english for travelling Anglická gramatika slovenská literatúra Business English Vetná skladba Slovak sentences maturita Medical Slovak priama metóda pohovor v angličtine prídavné mená výučba, doučovanie Typy angličtiny význam slov a ich použite Slovak conversation doučovanie význam slov verbs with prepositions Anglické nepravidelné slovesá Slovak grammar Anglické frázy Metódy výučby angličtina pre obchod gramatika Gerundium Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners frázové slovesá anglické opozitá slovak for foreigners, time Slovenský jazyk Slovak nouns anglická konverzácia anglická výslovnosť Doučovanie English for everyday life Slovak tenses Jednoduchá veta Druhy viet slovenské nárečia, slovensko anglické časy Anglické zámená slohové útvary slovné spojenia Nepravidelné stupňovanie anglické skratky výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners
Návrat na obsah