Vyjadrenie budúcnosti v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Vyjadrenie budúcnosti v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v gramatika ·
Tags: budúcičasangličtina
Rozdiel medzi budúcim časom / will/ a blízkym budúcim časom / going to/

Použitie will

Sue is talking to Jane.

Let´s have a party. That´s a great idea. We will invite a lot of people.
Používame will keď sa rozhodneme robiť niečo v čase rozprávania. Rozprávač sa ešte nerozhodol.
Párty je nový nápad.

Použitie going to

Later that day, Jane meets Dave.

Sue and I have decided to have a party. We are going to have a party.
Going to používame keď sme už rozhodnutí, že urobíme niečo. Jane sa už rozhodla, že pozve veľa ľudí predtým ako sa bavila s Davom.
Mesačné príspevky
Oblaky
Metódy výučby angličtina Skúšky z jazyka Slovenský jazyk Angličtina pre každú situáciu učenie sa anglicko - slovenská konverzácia rečnícky štýl slohové útvary angličtina pre lekárov Slovak vocabulary verbs with prepositions Anglické frazálne slovesá slovenská literatúra anglická konverzácia Predminulý priebehový čas slovenské nárečia, slovensko metódy výučby angličtina pre obchod english for travelling výučba, doučovanie slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives doučovanie obchodná angličtina vetná skladba Slovak dialogues anglické skratky Anglické slovesá Slovak dialogue Anglické zámená anglické opozitá reparát Anglické frázové slovesá Doučovanie tipy ako sa učiť jazyk teória literatúry Slovak questions maturita Slovak grammar anglická výslovnosť slovné spojenia Nepravidelné stupňovanie Anglická gramatika Slovak conversation Slovak for foreigners Slovak cases slovak for foreigners, time Medical Slovak Druhy viet Slovenská gramatika Súdny preklad priama metóda Vetná skladba Jednoduchá veta frázové slovesá slovenská gramatika Business English Slovak tenses Specialized English prídavné mená Typy angličtiny výučba, učenie sa, anketa Motivácia Anglické frázy English in use metódy, vzdelávanie, English grammar Slovenská literatúra anglická gramatika English for everyday life metódy výučby, jazyky Gerundium význam slov a ich použite význam slov Slovak sentences gramatika Slovak nouns anglické časy Anglické prídavné mená pohovor v angličtine prekladateľstvo
Návrat na obsah