Vyjadrenie budúcnosti v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Vyjadrenie budúcnosti v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v gramatika ·
Tags: budúcičasangličtina
Rozdiel medzi budúcim časom / will/ a blízkym budúcim časom / going to/

Použitie will

Sue is talking to Jane.

Let´s have a party. That´s a great idea. We will invite a lot of people.
Používame will keď sa rozhodneme robiť niečo v čase rozprávania. Rozprávač sa ešte nerozhodol.
Párty je nový nápad.

Použitie going to

Later that day, Jane meets Dave.

Sue and I have decided to have a party. We are going to have a party.
Going to používame keď sme už rozhodnutí, že urobíme niečo. Jane sa už rozhodla, že pozve veľa ľudí predtým ako sa bavila s Davom.
Mesačné príspevky
Oblaky
anglická gramatika metódy, vzdelávanie, Anglické frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia anglické skratky Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické opozitá Slovenská literatúra Specialized English angličtina reparát Slovak grammar Slovak sentences učenie sa Skúšky z jazyka Slovak for foreigners obchodná angličtina Druhy viet Slovak dialogue Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá slovenská gramatika Slovak word formation angličtina pre lekárov Slovak vocabulary anglicko - slovenská konverzácia Gerundium doučovanie anglické časy priama metóda Medical Slovak prídavné mená English in use Metódy výučby Predminulý priebehový čas anglická konverzácia Typy angličtiny frázové slovesá Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk význam slov a ich použite Slovak conversation English for everyday life pohovor v angličtine Doučovanie verbs with prepositions english for travelling Anglické prídavné mená Motivácia slovenská literatúra slohové útvary slovenské nárečia, slovensko význam slov Slovak questions Súdny preklad výučba, učenie sa, anketa vetná skladba Slovak dialogues metódy výučby anglická výslovnosť English grammar maturita výučba, doučovanie Slovak cases Jednoduchá veta Anglické slovesá angličtina pre obchod Vetná skladba Anglické frázy prekladateľstvo gramatika metódy výučby, jazyky slovak for foreigners Anglická gramatika slovak for foreigners, time Anglické zámená rečnícky štýl Slovenská gramatika Business English teória literatúry Nepravidelné stupňovanie Slovak nouns
Návrat na obsah