Vyjadrenie budúcnosti v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Vyjadrenie budúcnosti v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v gramatika ·
Tags: budúcičasangličtina
Rozdiel medzi budúcim časom / will/ a blízkym budúcim časom / going to/

Použitie will

Sue is talking to Jane.

Let´s have a party. That´s a great idea. We will invite a lot of people.
Používame will keď sa rozhodneme robiť niečo v čase rozprávania. Rozprávač sa ešte nerozhodol.
Párty je nový nápad.

Použitie going to

Later that day, Jane meets Dave.

Sue and I have decided to have a party. We are going to have a party.
Going to používame keď sme už rozhodnutí, že urobíme niečo. Jane sa už rozhodla, že pozve veľa ľudí predtým ako sa bavila s Davom.
Mesačné príspevky
Oblaky
Súdny preklad Anglické slovesá Slovak dialogues Motivácia anglická konverzácia Anglické frázové slovesá english for travelling Slovak sentences výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika angličtina pre lekárov Slovak verbs doučovanie Anglické zámená Anglické frázy Nepravidelné stupňovanie anglická výslovnosť angličtina pre obchod anglická gramatika Medical Slovak Slovak word formation rečnícky štýl Predminulý priebehový čas Slovak slang Slovenská literatúra Slovenská gramatika Anglické nepravidelné slovesá Angličtina pre špecifické situácie prídavné mená Slovenský jazyk Slovak vocabulary metódy výučby, jazyky Anglické frazálne slovesá Slovak conversation Slovak tenses Slovak dialogue metódy výučby pohovor v angličtine Metódy výučby English in use obchodná angličtina slovenské nárečia, slovensko anglicko - slovenská konverzácia vetná skladba učenie sa tipy ako sa učiť jazyk Specialized English Druhy viet teória literatúry Slovak nouns Slovak for foreigners Spisovná slovenčina anglické časy výučba, doučovanie frázové slovesá význam slov Angličtina pre každú situáciu priama metóda verbs with prepositions angličtina Anglické prídavné mená Slovak cases pomôcky k učeniu sa maturita Business English Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny Slovak pronunciation slovak for foreigners význam slov a ich použite Doučovanie slovenská literatúra gramatika slovak for foreigners, time slovné spojenia Slovak questions Slovak grammar English for everyday life English grammar reparát prekladateľstvo metódy, vzdelávanie, slohové útvary Gerundium Skúšky z jazyka anglické skratky Vetná skladba anglické opozitá Jednoduchá veta slovenská gramatika
Návrat na obsah