Vyjadrenie budúcnosti v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Vyjadrenie budúcnosti v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v gramatika ·
Tags: budúcičasangličtina
Rozdiel medzi budúcim časom / will/ a blízkym budúcim časom / going to/

Použitie will

Sue is talking to Jane.

Let´s have a party. That´s a great idea. We will invite a lot of people.
Používame will keď sa rozhodneme robiť niečo v čase rozprávania. Rozprávač sa ešte nerozhodol.
Párty je nový nápad.

Použitie going to

Later that day, Jane meets Dave.

Sue and I have decided to have a party. We are going to have a party.
Going to používame keď sme už rozhodnutí, že urobíme niečo. Jane sa už rozhodla, že pozve veľa ľudí predtým ako sa bavila s Davom.
Mesačné príspevky
Oblaky
Doučovanie Slovenská literatúra Slovak dialogue anglická gramatika gramatika slovenské nárečia, slovensko metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra vetná skladba rečnícky štýl Anglické zámená anglická výslovnosť Slovak sentences Anglické frázy anglické opozitá Skúšky z jazyka metódy výučby slovak for foreigners slovné spojenia význam slov a ich použite prídavné mená Medical Slovak Slovenský jazyk doučovanie Druhy viet pohovor v angličtine tipy ako sa učiť jazyk Slovak nouns English in use Slovak for foreigners English for everyday life Slovak questions angličtina slovak for foreigners, time Anglické frazálne slovesá priama metóda Vetná skladba anglické skratky maturita obchodná angličtina angličtina pre lekárov Súdny preklad Gerundium Anglické frázové slovesá Predminulý priebehový čas Anglické slovesá Slovak conversation reparát Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogues slovenská gramatika význam slov Metódy výučby anglická konverzácia Slovak cases anglické časy Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Angličtina pre každú situáciu verbs with prepositions Slovak tenses Anglické prídavné mená výučba, doučovanie English grammar frázové slovesá prekladateľstvo slohové útvary Anglická gramatika metódy výučby, jazyky výučba, učenie sa, anketa angličtina pre obchod teória literatúry Typy angličtiny Slovak grammar učenie sa Specialized English english for travelling Jednoduchá veta Business English anglicko - slovenská konverzácia
Návrat na obsah