Význam slovenských slov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Význam slovenských slov

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v význam slov ·
Tags: slovenčinavýznamslová
Málo známe slovenské slová

 
Slovenčina je bohatá čo sa týka slov a mnohé z nich používa iba istá časť obyvateľstva, my sa dnes pozrieme na takéto slová a vysvetlíme si ich význam.

 
Akcentovať – prizvukovať, dávať dôraz, zdôrazňovať.

 
Aklimatizovať – prispôsobiť prostrediu, udomácniť.

 
Aktualizácia – priblíženie súčasnosti, súčasnému stavu, chápaniu, oživenie.

 
Alikvotný – podielový, pomerný

 
Anciáš – diabol

 
Analógia – podobnosť, obdoba, zhodnosť s istých vlastností medzi netotožnými javmi  alebo predmetmi.

 
Animálny – živočíšny, zvierací, pôvodný, pudový, zmyselný

 
Anketa – spôsob zisťovania verejnej mienky, obyčajne metódou odpovedí na isté otázky.

 
Antagonizmus – protikladnosť, protirečenie, protichodnosť, nepriateľstvo.

 
Aranžmán – úprava, usporiadanie.

 
Archetyp – pôvodina, pôvodná forma.

 
Ária- sólový spev v sprievode hudby

 
Aristokrat – šľachtic

 
Artikel – tovar, druh tovaru

 
Atašé – úradník v diplomatických službách určený pre istú oblasť činností.

 
Audiencia – slávnostné , oficiálne prijatie vysoko postavených osobností

 
Aukcia – verejná dražba

 
Atestovať – písomne potvrdiť, osvedčiť, schváliť.

 
Atrakcia – príťažlivé, pútavé predstavenie, vystúpenie, zábava.

Ašpirant – čakateľ, uchádzač, žiadateľ, doktorand


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické prídavné mená doučovanie anglické opozitá slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov Slovenská literatúra Druhy viet Anglická gramatika English grammar Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá metódy, vzdelávanie, frázové slovesá anglické časy English for everyday life slovné spojenia Medical Slovak slovenská gramatika angličtina pre obchod priama metóda Súdny preklad Slovak dialogues rečnícky štýl gramatika anglické skratky slovak for foreigners, time verbs with prepositions Slovak vocabulary maturita výučba, učenie sa, anketa Slovak questions Slovak grammar Jednoduchá veta obchodná angličtina Anglické zámená Typy angličtiny Skúšky z jazyka Anglické slovesá Slovak word formation anglická gramatika Metódy výučby Vetná skladba Anglické frázové slovesá teória literatúry metódy výučby, jazyky význam slov a ich použite Slovenský jazyk Anglické frazálne slovesá angličtina English in use anglická výslovnosť vetná skladba prekladateľstvo Slovak tenses Predminulý priebehový čas výučba, doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns význam slov slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu slohové útvary slovak for foreigners Gerundium anglická konverzácia Specialized English Motivácia pohovor v angličtine učenie sa Anglické frázy Business English Doučovanie Slovak cases Slovak for foreigners Slovak sentences Slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia english for travelling Slovak conversation prídavné mená reparát metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogue
Návrat na obsah