Význam slovenských slov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Význam slovenských slov

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v význam slov ·
Tags: slovenčinavýznamslová
Málo známe slovenské slová

 
Slovenčina je bohatá čo sa týka slov a mnohé z nich používa iba istá časť obyvateľstva, my sa dnes pozrieme na takéto slová a vysvetlíme si ich význam.

 
Akcentovať – prizvukovať, dávať dôraz, zdôrazňovať.

 
Aklimatizovať – prispôsobiť prostrediu, udomácniť.

 
Aktualizácia – priblíženie súčasnosti, súčasnému stavu, chápaniu, oživenie.

 
Alikvotný – podielový, pomerný

 
Anciáš – diabol

 
Analógia – podobnosť, obdoba, zhodnosť s istých vlastností medzi netotožnými javmi  alebo predmetmi.

 
Animálny – živočíšny, zvierací, pôvodný, pudový, zmyselný

 
Anketa – spôsob zisťovania verejnej mienky, obyčajne metódou odpovedí na isté otázky.

 
Antagonizmus – protikladnosť, protirečenie, protichodnosť, nepriateľstvo.

 
Aranžmán – úprava, usporiadanie.

 
Archetyp – pôvodina, pôvodná forma.

 
Ária- sólový spev v sprievode hudby

 
Aristokrat – šľachtic

 
Artikel – tovar, druh tovaru

 
Atašé – úradník v diplomatických službách určený pre istú oblasť činností.

 
Audiencia – slávnostné , oficiálne prijatie vysoko postavených osobností

 
Aukcia – verejná dražba

 
Atestovať – písomne potvrdiť, osvedčiť, schváliť.

 
Atrakcia – príťažlivé, pútavé predstavenie, vystúpenie, zábava.

Ašpirant – čakateľ, uchádzač, žiadateľ, doktorand


Mesačné príspevky
Oblaky
Vetná skladba maturita english for travelling verbs with prepositions metódy výučby anglické skratky Business English Slovak grammar význam slov anglická výslovnosť English grammar English for everyday life Anglické frázové slovesá Anglické zámená Slovak dialogues Anglické nepravidelné slovesá anglické časy angličtina pre obchod Skúšky z jazyka Angličtina pre každú situáciu metódy, vzdelávanie, pohovor v angličtine prídavné mená Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners Doučovanie Jednoduchá veta anglicko - slovenská konverzácia Anglické frazálne slovesá slovenská literatúra rečnícky štýl slovné spojenia Predminulý priebehový čas reparát význam slov a ich použite Metódy výučby gramatika doučovanie Slovak for foreigners priama metóda Súdny preklad anglická konverzácia English in use anglická gramatika Slovak cases Slovak nouns Typy angličtiny učenie sa Slovak questions tipy ako sa učiť jazyk Anglická gramatika Druhy viet Specialized English anglické opozitá angličtina Slovak sentences teória literatúry Slovak for foreigners, comparison of adjectives slohové útvary Gerundium frázové slovesá slovak for foreigners, time slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko výučba, doučovanie Anglické frázy angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa obchodná angličtina prekladateľstvo Slovenský jazyk Slovak conversation Medical Slovak Slovak dialogue metódy výučby, jazyky vetná skladba Slovenská literatúra Slovak tenses
Návrat na obsah