Význam slovenských slov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Význam slovenských slov

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v význam slov ·
Tags: slovenčinavýznamslová
Málo známe slovenské slová

 
Slovenčina je bohatá čo sa týka slov a mnohé z nich používa iba istá časť obyvateľstva, my sa dnes pozrieme na takéto slová a vysvetlíme si ich význam.

 
Akcentovať – prizvukovať, dávať dôraz, zdôrazňovať.

 
Aklimatizovať – prispôsobiť prostrediu, udomácniť.

 
Aktualizácia – priblíženie súčasnosti, súčasnému stavu, chápaniu, oživenie.

 
Alikvotný – podielový, pomerný

 
Anciáš – diabol

 
Analógia – podobnosť, obdoba, zhodnosť s istých vlastností medzi netotožnými javmi  alebo predmetmi.

 
Animálny – živočíšny, zvierací, pôvodný, pudový, zmyselný

 
Anketa – spôsob zisťovania verejnej mienky, obyčajne metódou odpovedí na isté otázky.

 
Antagonizmus – protikladnosť, protirečenie, protichodnosť, nepriateľstvo.

 
Aranžmán – úprava, usporiadanie.

 
Archetyp – pôvodina, pôvodná forma.

 
Ária- sólový spev v sprievode hudby

 
Aristokrat – šľachtic

 
Artikel – tovar, druh tovaru

 
Atašé – úradník v diplomatických službách určený pre istú oblasť činností.

 
Audiencia – slávnostné , oficiálne prijatie vysoko postavených osobností

 
Aukcia – verejná dražba

 
Atestovať – písomne potvrdiť, osvedčiť, schváliť.

 
Atrakcia – príťažlivé, pútavé predstavenie, vystúpenie, zábava.

Ašpirant – čakateľ, uchádzač, žiadateľ, doktorand


Mesačné príspevky
Oblaky
anglické skratky Vetná skladba English for everyday life angličtina metódy výučby, jazyky Anglické slovesá Slovenský jazyk english for travelling Nepravidelné stupňovanie Slovak tenses Súdny preklad Anglická gramatika prídavné mená maturita anglická výslovnosť prekladateľstvo slovak for foreigners, time frázové slovesá slovenská literatúra Gerundium Slovak sentences rečnícky štýl Medical Slovak Anglické zámená metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners Skúšky z jazyka Anglické prídavné mená slovenská gramatika verbs with prepositions Anglické frazálne slovesá Anglické frázové slovesá angličtina pre lekárov význam slov a ich použite tipy ako sa učiť jazyk priama metóda Jednoduchá veta doučovanie pohovor v angličtine Typy angličtiny Anglické frázy Slovak grammar vetná skladba Druhy viet English in use teória literatúry Slovak questions anglická gramatika Slovak conversation gramatika English grammar Slovak nouns anglická konverzácia výučba, doučovanie metódy výučby Slovenská literatúra anglické opozitá Predminulý priebehový čas reparát Business English Doučovanie anglicko - slovenská konverzácia slovenské nárečia, slovensko učenie sa Slovak for foreigners, comparison of adjectives Angličtina pre každú situáciu anglické časy Slovak cases slohové útvary slovné spojenia výučba, učenie sa, anketa Metódy výučby význam slov angličtina pre obchod Slovak dialogues Specialized English Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina slovak for foreigners Slovak dialogue
Návrat na obsah