Zámená v slovenčine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Zámená v slovenčine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v gramatika ·
Tags: slovenčinagramatikazámená
Rozdelenie zámen

Zámená delíme podľa rôznych kritérií, pozrime sa na tie základné.

Osobné zámená

Základné :
                     ja, ty, my, vy - tieto sú bezrodové
                    
                   on, ona, ono, oni, ony - označujú rod

Privlastňovacie:
                           môj, tvoj, náš, váš -tieto skloňujeme

                           jeho, jej, ich - neskloňujeme

Zvratné:
                základné : seba, sa
                
               privlastňovacie : svoj

Ukazovacie :

                            ten (tento), onen, taký, toľký

Opytovacie :
                      
                         kto ?, čo ?, aký ?, ktorý ?, čí ?, koľký ?...

Vzťažné :

                           kto, čo, aký, čí, koľký

Neurčité zámená :
                                
                                 dakto, dačo, dajaký, dačí, niekto, niečo, nejaký, niektorý, niečí

Vymedzovacie :  vyjadrujúce -

                           totožnosť:
                                              
                                                ten istý, taký istý, tenže

                         odlišnosť :
                            
                                                iný, inakší, inak, ináč


                       jedinečnosť, výlučnosť:     

                                                                  sám, samý


                      úplnosť:  
 
                                              všetok, každý, všetci
   
                    nedostatok niečoho:

                                                         nikto, nič, ničí  

Mesačné príspevky
Oblaky
Gerundium Anglické slovesá Business English učenie sa anglicko - slovenská konverzácia anglické časy Typy angličtiny Slovak phrases význam slov Slovak dialogues Anglické frázové slovesá Slovak pronunciation Slovak dialogue Slovak nouns Doučovanie pohovor v angličtine Jednoduchá veta slovak for foreigners, time Slovak slang teória literatúry Slovenská gramatika Druhy viet prídavné mená výučba, doučovanie obchodná angličtina priama metóda Slovak questions maturita doučovanie angličtina slovak for foreigners pomôcky k učeniu sa English grammar Súdny preklad Specialized English vetná skladba Nepravidelné stupňovanie metódy výučby Anglické zámená Slovak conversation Slovak grammar slovné spojenia Medical Slovak anglické opozitá english for travelling Slovak tenses Slovak for foreigners Slovak cases Slovenská literatúra Predminulý priebehový čas slovenská literatúra frázové slovesá Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá Motivácia Vetná skladba prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu Spisovná slovenčina Slovak verbs angličtina pre lekárov slovenská gramatika Slovak sentences Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenské nárečia, slovensko English for everyday life rečnícky štýl English in use Metódy výučby gramatika Anglické prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk Obchodná angličtina Anglická gramatika Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky anglická výslovnosť Anglické frázy výučba, učenie sa, anketa metódy, vzdelávanie, Angličtina pre špecifické situácie angličtina pre obchod slohové útvary Slovak vocabulary reparát verbs with prepositions Slovak word formation anglická gramatika význam slov a ich použite anglická konverzácia anglické skratky Slovenský jazyk
Návrat na obsah