Záporné prídavné mená v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Záporné prídavné mená v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: angličtinazáporprídavnémená
Zápor anglických prídavných mien

 
Angličtina je špecifická tým, že môžeme tvoriť záporné prídavné mená pomocou rôznych predpôn.

 
A tvoríme ich pomocou:

 
Predpony un :

 
pleasant – unpleasant

 
lucky – unlucky

 
able – unalbe

 
usual – unsual

 
interesting – uninteresting

 
certain – uncertain

 
tidy – untidy

 
 
Predpony in :

 
experienced – inexperienced

 
direct – indirect

 
correct - incorrect       
        
 
Predpony im :

 
possible – impossible

practical – impractical

 
 
Predpony ir :

 
regular – irregular

 
Predpony il:

 
legal – illegal

 
logical - illogical
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners Vetná skladba Anglické zámená english for travelling učenie sa priama metóda anglické opozitá Angličtina pre každú situáciu Anglické frázové slovesá Súdny preklad anglická gramatika metódy výučby, jazyky Slovak cases Skúšky z jazyka angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, Specialized English verbs with prepositions vetná skladba Slovak dialogues Slovak dialogue angličtina pre obchod reparát slohové útvary prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia English grammar Typy angličtiny Metódy výučby Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie tipy ako sa učiť jazyk Anglická gramatika slovné spojenia slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá výučba, doučovanie teória literatúry Anglické frázy Business English English for everyday life gramatika výučba, učenie sa, anketa anglické časy Slovak nouns angličtina Slovenský jazyk Medical Slovak Druhy viet Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby Slovenská literatúra maturita doučovanie slovak for foreigners rečnícky štýl Slovak questions anglické skratky Doučovanie Slovak tenses Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners, time obchodná angličtina Slovak sentences pohovor v angličtine prídavné mená Gerundium Slovak grammar anglická výslovnosť frázové slovesá anglická konverzácia slovenská literatúra význam slov a ich použite význam slov English in use Predminulý priebehový čas slovenské nárečia, slovensko Slovak conversation
Návrat na obsah