Záporné prídavné mená v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Záporné prídavné mená v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: angličtinazáporprídavnémená
Zápor anglických prídavných mien

 
Angličtina je špecifická tým, že môžeme tvoriť záporné prídavné mená pomocou rôznych predpôn.

 
A tvoríme ich pomocou:

 
Predpony un :

 
pleasant – unpleasant

 
lucky – unlucky

 
able – unalbe

 
usual – unsual

 
interesting – uninteresting

 
certain – uncertain

 
tidy – untidy

 
 
Predpony in :

 
experienced – inexperienced

 
direct – indirect

 
correct - incorrect       
        
 
Predpony im :

 
possible – impossible

practical – impractical

 
 
Predpony ir :

 
regular – irregular

 
Predpony il:

 
legal – illegal

 
logical - illogical
 


Mesačné príspevky
Oblaky
English for everyday life Slovak grammar Jednoduchá veta Slovak dialogues angličtina pre obchod English grammar učenie sa Skúšky z jazyka maturita Anglické frázové slovesá význam slov pohovor v angličtine Anglické nepravidelné slovesá reparát gramatika Business English doučovanie Slovak cases Vetná skladba anglické časy Slovak tenses Gerundium Anglická gramatika prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia english for travelling Medical Slovak Angličtina pre každú situáciu Anglické slovesá výučba, doučovanie verbs with prepositions Slovak questions priama metóda Anglické zámená slovak for foreigners Slovak nouns Slovak dialogue slovenská gramatika význam slov a ich použite Slovak sentences anglická výslovnosť anglická gramatika obchodná angličtina metódy výučby angličtina pre lekárov Slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa Metódy výučby slohové útvary rečnícky štýl slovné spojenia slovenská literatúra Doučovanie Typy angličtiny tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Predminulý priebehový čas Súdny preklad vetná skladba slovak for foreigners, time slovenské nárečia, slovensko Slovak conversation Anglické frázy anglické skratky metódy výučby, jazyky teória literatúry Nepravidelné stupňovanie Specialized English frázové slovesá Slovenská literatúra English in use anglické opozitá Anglické frazálne slovesá Slovenský jazyk prekladateľstvo Druhy viet Anglické prídavné mená angličtina metódy, vzdelávanie,
Návrat na obsah