Záporné prídavné mená v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Záporné prídavné mená v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: angličtinazáporprídavnémená
Zápor anglických prídavných mien

 
Angličtina je špecifická tým, že môžeme tvoriť záporné prídavné mená pomocou rôznych predpôn.

 
A tvoríme ich pomocou:

 
Predpony un :

 
pleasant – unpleasant

 
lucky – unlucky

 
able – unalbe

 
usual – unsual

 
interesting – uninteresting

 
certain – uncertain

 
tidy – untidy

 
 
Predpony in :

 
experienced – inexperienced

 
direct – indirect

 
correct - incorrect       
        
 
Predpony im :

 
possible – impossible

practical – impractical

 
 
Predpony ir :

 
regular – irregular

 
Predpony il:

 
legal – illegal

 
logical - illogical
 


Mesačné príspevky
Oblaky
slovné spojenia slovenská gramatika Skúšky z jazyka anglická konverzácia Angličtina pre každú situáciu Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá Motivácia Anglické frázové slovesá Anglické frázy gramatika slovak for foreigners Anglické slovesá obchodná angličtina slohové útvary angličtina pre obchod význam slov a ich použite metódy výučby, jazyky slovenská literatúra Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogues Vetná skladba Slovak dialogue Typy angličtiny prídavné mená reparát Druhy viet Slovak for foreigners pohovor v angličtine prekladateľstvo maturita Slovak sentences význam slov slovak for foreigners, time angličtina pre lekárov Nepravidelné stupňovanie Slovak cases anglické časy verbs with prepositions anglické opozitá Slovak nouns metódy výučby Anglické zámená angličtina Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia frázové slovesá Slovak vocabulary anglická výslovnosť vetná skladba výučba, učenie sa, anketa english for travelling English in use učenie sa Business English Súdny preklad doučovanie English grammar Anglická gramatika výučba, doučovanie Jednoduchá veta rečnícky štýl Anglické prídavné mená Medical Slovak Slovenská gramatika Metódy výučby slovenské nárečia, slovensko English for everyday life metódy, vzdelávanie, Slovak word formation teória literatúry Gerundium priama metóda Slovak questions Slovenský jazyk Slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk anglická gramatika anglické skratky Slovak grammar Doučovanie Slovak conversation Specialized English
Návrat na obsah