Záporné prídavné mená v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Záporné prídavné mená v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: angličtinazáporprídavnémená
Zápor anglických prídavných mien

 
Angličtina je špecifická tým, že môžeme tvoriť záporné prídavné mená pomocou rôznych predpôn.

 
A tvoríme ich pomocou:

 
Predpony un :

 
pleasant – unpleasant

 
lucky – unlucky

 
able – unalbe

 
usual – unsual

 
interesting – uninteresting

 
certain – uncertain

 
tidy – untidy

 
 
Predpony in :

 
experienced – inexperienced

 
direct – indirect

 
correct - incorrect       
        
 
Predpony im :

 
possible – impossible

practical – impractical

 
 
Predpony ir :

 
regular – irregular

 
Predpony il:

 
legal – illegal

 
logical - illogical
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické zámená Slovak for foreigners slovenská literatúra reparát Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglická gramatika Nepravidelné stupňovanie Slovak conversation Anglické nepravidelné slovesá vetná skladba Angličtina pre špecifické situácie English in use angličtina pre obchod Slovak tenses metódy, vzdelávanie, význam slov a ich použite pomôcky k učeniu sa anglické skratky Slovak dialogue Spisovná slovenčina Slovak word formation tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra Gerundium Doučovanie Anglické frázové slovesá prekladateľstvo Slovak pronunciation priama metóda English grammar Predminulý priebehový čas Slovenský jazyk maturita anglické opozitá gramatika slovak for foreigners anglická konverzácia Slovak vocabulary slohové útvary Medical Slovak Slovak cases Anglické frázy Slovenská gramatika angličtina pre lekárov slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky Vetná skladba anglické časy Anglické slovesá Specialized English anglická výslovnosť prídavné mená Slovak verbs Druhy viet slovné spojenia anglicko - slovenská konverzácia výučba, doučovanie Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners, time Anglické prídavné mená teória literatúry angličtina metódy výučby Slovak grammar Skúšky z jazyka doučovanie obchodná angličtina význam slov english for travelling Slovak sentences Slovak slang výučba, učenie sa, anketa Business English Metódy výučby Jednoduchá veta rečnícky štýl verbs with prepositions Slovak dialogues anglická gramatika učenie sa Slovak nouns Motivácia English for everyday life Slovak questions frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu slovenská gramatika Typy angličtiny pohovor v angličtine Súdny preklad
Návrat na obsah